Matematyka dla młodzieży

Dla kogo?
Młodzież klas VII i VIII SP oraz III klas gimnazjów

 

Opis zajęć:

Głównym celem jest zainspirowanie uczestników do poszerzania swojej wiedzy z zakresu matematyki i jej zastosowań oraz wypracowanie twórczej postawy wobec stawianych wyzwań i problemów matematycznych. Zajęcia odbywają się w ramach projektu Laboratorium Twórczej Matematyki.

Uczestnik zmierzy się z różnorodnymi problemami podczas realizacji następujących tematów:

-pojedynek na zadania (o tym, że pomysły na zadania nigdy się nie kończą i o strategiach rozwiązywania zadań);
-co czytają matematycy? (praca z tekstem naukowym lub popularnonaukowym z zakresu matematyki i jej zastosowań);
-który wzór matematyczny jest najpiękniejszy? (o ważnych wzorach w matematyce i ich zastosowaniach);
-twórcza praca przyszłego matematyka (konkurs prac matematycznych – przedstawienie regulaminu konkursu i propozycji tematów);
-w świecie liczb, czyli jakie liczby wyróżnili matematycy i czym się różnią od innych? (liczby Dudeneya, liczby Fermata, liczby bliźniacze, liczba Eulera, liczba p, liczby Tribonacciego itd.);
-działania na liczbach i ich własności (dlaczego „minus razy minus daje minus”, dlaczego nie wolno nam dzielić przez zero, itd.);
-cechy podzielności, dzielniki i wielokrotności; Być jak… czyli o matematycznych idolach i ich osiągnięciach; „Niech nie wchodzi tu nikt, kto nie zna geometrii” – wielki Euklides i jego odkrycia;
-nauczmy się dzielić wiedzą (konsultacje w sprawie przygotowanych prac konkursowych, mini-referaty uczestników); skończoność w matematyce;
-matematyka nie przestaje zadziwiać (udział w sesji matematycznej gimnazjalistów); wieloboki i wielościany znane i nieznane oraz ich własności;
-jak komputer pomaga w rozwiązywaniu zadań? (o programach wspierających matematyków);
-dowodzenie, czyli jak przekonać innych, że nasze odkrycie jest prawdziwe.
-założenia: na sposób realizacji proponowanych tematów będą mieli wpływ przede wszystkim uczestnicy zajęć, ich poziom wiedzy i umiejętności oraz naukowe zainteresowania.

Efekty: rezultatem udziału w cyklu zajęć będzie poszerzenie lub nabycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

-ważne wzory matematyczne, dowody ich poprawności oraz sposoby zastosowania
-zbiory liczbowe
-liczby o szczególnych własnościach
-działania na liczbach i ich własności
-geometria Euklidesa
-geometria skończona
-ciekawe wieloboki i wielościany oraz ich własności
-dowody wybranych twierdzeń matematycznych
-aplikacje i programy ułatwiające pracę matematyka
-wybrane tytuły czasopism matematycznych
-strategie rozwiązywania zadań

Uczestnicy zdobędą umiejętności analizy i interpretacji tekstu naukowego z zakresu matematyki i jej zastosowań, rozwiązywania zadań matematycznych z zastosowaniem różnych strategii, wyszukiwania informacji i ich weryfikacja w różnych źródłach, tworzenia własnych referatów i tekstów i charakterze naukowym, tworzenia modeli matematycznych – zastosowanie modeli matematycznych do rozwiązywania problemów, stosowania języka matematyki w wypowiedziach i tekstach, dowodzenia pewnych faktów matematycznych, stawiania hipotez i ich weryfikacji, twórczego podejście do rozwiązywania zadań, tworzenia strategii rozwiązania zadania, posługiwania się abstrakcyjnymi obiektami, korzystania z definicji i twierdzeń, korzystania z dostępnych narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów.

Każdy uczestnik weźmie udział w Festiwal Nauki, podczas którego prezentowane będą wyniki prac uczestników przed większym gronem odbiorców.

 

Prowadząca:
mgr Joanna Sęk

Termin:

czwartek, 16.00-17.30

Miejsce:
Instytut Matematyki UP, ul. Podchorążych 2

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

 

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl