Politologia i stosunki międzynarodowe

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat

Opis zajęć:
Wykaz zagadnień: polityka, polityczność, politologia; teorie stosunków międzynarodowych; instytucje UE; przegląd głównych ideologii politycznych; liberalne ujęcie polityki; pluralizm etyczny; partie polityczne i systemy partyjne; relacje polityki i moralności; zagadnienie wolności, autonomii, demokracji, równości i sprawiedliwości; stare i nowe ruchy społeczne.

Uczestnicy kursu zapoznają się  z podstawami nauk o polityce.

Program zajęć jest tak przygotowany, aby uczniowie potrafili rozpoznawać jeden z fundamentalnych dylematów polityki: jak pogodzić różnorodne style życia, poglądy, aspiracje, postulaty? Poruszane zagadnienia omawiane zostaną uwzględniając różne perspektywy: teoretyczną, filozoficzną, etyczną i in., aby uczniowie byli świadomi złożoności polityki i innych fenomenów społecznych.


Termin:
piątki, godz. 16:30 - 18:00


Miejsce:
Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38, s. 109 / hybrydowo

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 190 zł

Prowadzący:
mgr Adriana Krawiec


Informacje i zapisy:

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego