Politologia i stosunki międzynarodowe

Dla kogo?
Młodzież w wieku 14-20 lat

Opis zajęć:
Wykaz zagadnień: polityka, polityczność, politologia; teorie stosunków międzynarodowych; instytucje UE; przegląd głównych ideologii politycznych; liberalne ujęcie polityki; pluralizm etyczny; partie polityczne i systemy partyjne; relacje polityki i moralności; zagadnienie wolności, autonomii, demokracji, równości i sprawiedliwości; stare i nowe ruchy społeczne.

Uczestnicy kursu zapoznają się  z podstawami nauk o polityce.

Program zajęć jest tak przygotowany, aby uczniowie potrafili rozpoznawać jeden z fundamentalnych dylematów polityki: jak pogodzić różnorodne style życia, poglądy, aspiracje, postulaty? Poruszane zagadnienia omawiane zostaną uwzględniając różne perspektywy: teoretyczną, filozoficzną, etyczną i in., aby uczniowie byli świadomi złożoności polityki i innych fenomenów społecznych.

Termin: 
w trakcie ustalania

Prowadzący:
mgr Adriana Krawiec

Miejsce:
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl