Prawo

Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat

Opis zajęć:

Tematyka spotkań z zakresu prawa ma na celu przybliżenie szeroko rozumianego prawa i zagadnień z nim związanych.
Służy temu prezentacja podstawowych gałęzi prawa: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego.

Problematyka zajęć obejmuje również zagadnienia interdyscyplinarne takie jak:

  • historycznoprawne (rozwój prawa na przestrzeni dziejów)
  • prawnoustrojowe (ustrój, systemy prawne, wyborcze, szeroko rozumiane prawo konstytucyjne)
  • filozofii prawa (normy prawne a normy moralne, etyczne i religijne; granice regulacji normatywnej stosunków społecznych itp.)
  • podstawowe wiadomości z zakresu kryminalistyki i kryminologii.

Omawiane będą również podstawowe elementy prawa międzynarodowego z uwzględnieniem jego specyfiki.
Prowadzone zajęcia mają nie tylko przybliżyć słuchaczom sferę obowiązującego prawa, lecz również specyfikę zawodów prawniczych oraz przedmiot i zakres studiów prawniczych.

Termin:
środy, w godz. 16.00-17.30
Od połowy października 2021r. do 31 maja 2022r.

Miejsce:
Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 190 zł

Prowadzący:
mgr Piotr Pękalski


Informacje i zapisy:

Zapisy na rok szkolny 2021/2022 (w miarę wolnych miejsc) od 1 września 2021 do 8 października 2021 (pon.-pt.) w godz. 13.00-18.00
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, pokój 104, I piętro.
E-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl 
Informacja tel.: (12) 430-00-15, 506 012 661

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego