Psychologia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat

Opis zajęć:

  • przybliżenie historii myśli psychologicznej oraz wielkich XX-wiecznych koncepcji psychologicznych, z których wyrasta współczesna psychologia. Omawiane szerzej są koncepcje: psychoanalityczna, behawiorystyczna i humanistyczna.
  • zajęcia poświęcone współczesnym osiągnięciom psychologii poznawczej. Funkcjonowanie człowieka w obrębie podstawowych procesów poznawczych: spostrzegania, uwagi, pamięci, jak również złożonych zjawisk o charakterze poznawczym, takich jak inteligencja.
  • przyjrzenie się funkcjonowaniu człowieka w świecie społecznym. Omawiane są zarówno pozytywne zjawiska społeczne, np. atrakcyjność wzajemna, jak i negatywne, np. agresja.
  • współczesne zagadnienia psychologii, związane z jej służebną rolą wobec człowieka – obszary wykonywania zawodu psychologa: pomoc człowiekowi zdrowemu, człowiekowi w sytuacji trudnej, biznes, mediów, etc.

Lista tematów nie jest zamknięta. Problematyka zajęć uzależniona będzie od zainteresowań uczestników.


Termin:
poniedziałki, godz. 16.00-17.30

Miejsce:
Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38, s. 109 / hybrydowo

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 190 zł

Prowadzący:
mgr Anna Jurasińska


Informacje i zapisy:

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego

Piotr, lat 14

Odkrywamy sztukę

Zajęcia bardzo mi się podobały, Pani opowiadała i oprowadzała nas po zabytkach Krakowa i okolic, o których nie dowiedziałbym się w szkole.