Psychologia

Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat

Opis zajęć:

 1. Psychika, psychologia, psycholog… – podstawowe znaczenia, definicje, zadania. Podstawy i najważniejsze kierunki współczesnej psychologii.
 2. Badania psychologiczne – po co, jak, kogo i co badają psychologowie.
 3. Podstawowe zagadnienia z zakresu biopsychologii i nauki o układzie nerwowym.
 4. Biopsychologia – badania nad mózgiem.
 5. Mózg a funkcjonowanie zmysłów i odbiór wrażeń – badania nad doświadczaniem rzeczywistości.
 6. Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej – mózg i zmysły a umysł; badania nad procesami poznawczymi i poznaniem.
 7. Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii komunikacji i języka – mózg, zmysły i umysł a doświadczenia komunikacyjne i językowe; badania nad komunikacją.
 8. Myślenie – mózg, zmysły, umysł i język a myślenie; badania nad procesami myślowymi.
 9. Pamięć i uczenie się – mózg, zmysły i umysł a pamięć; badania nad zapamiętywaniem i zapominaniem.
 10. Wiedza – mózg, zmysły i umysł a nabywanie wiedzy; badania nad nabywaniem i traceniem wiedzy.
 11. Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii emocji – mózg, zmysły i myślenie a emocje; badanie procesów emocjonalnych.
 12. Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii zdrowia – mózg, zmysły i umysł a stres i choroba.
 13. Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii społecznej – mózg, zmysły i umysł człowieka a społeczeństwo; znaczenie ludzi dla funkcjonowania jednostki.
 14. Psychologia społeczna – badania nad funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie.
 15. Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii rozwoju – mózg, zmysły i umysł a dojrzewanie; znaczenie genów i wychowania dla rozwoju jednostki.
 16. Psychologia rozwoju człowieka – badania nad rozwojem jednostki.
 17. Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii osobowości – mózg, zmysły i umysł a zachowanie; klasyfikacje osobowości.
 18. Psychologia osobowości – badania nad wzorcami pracy mózgu, czucia, myślenia i zachowania człowieka.
 19. Podstawowe zagadnienia z zakresu psychopatologii rozwojowej – mózg, zmysły, umysł i zachowanie a negatywny wpływ środowiska oraz innych czynników.
 20. Psychopatologia rozwojowa – podstawowe klasyfikacje oraz badania nad wpływem szkodliwych czynników na rozwój człowieka.
 21. Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii zaburzeń – przejawy nieprawidłowości na poziomie mózgu, zmysłów, myślenia, emocji i zachowania człowieka.
 22. Psychologia zaburzeń – podstawowe klasyfikacje oraz badania nad wybranymi typami zaburzeń zachowania i osobowości.
 23. Podstawowe zagadnienia z zakresu interwencji kryzysowej oraz pomocy i terapii psychologicznej – formy pomocy osobom z zaburzeniami.
 24. Terapia psychologiczna – podstawowe podejścia oraz badania nad skutecznością podejść terapeutycznych.
 25. Co dla kogo? – o znaczeniu różnic indywidualnych oraz kulturowych w diagnozie i terapii. Psychologia a psychiatria.


Termin:
poniedziałki:
- I grupa w godz. 16.00-17.30
- II grupa w godz. 17:45 - 19:15

Miejsce:
Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 190 zł

Prowadzący:
mgr Anna Jurasińska


Informacje i zapisy:
Zapisy na rok szkolny 2021/2022 (w miarę wolnych miejsc) od 1 września 2021 do 8 października 2021 (pon.-pt.) w godz. 13.00-18.00
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, pokój 104, I piętro.
E-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
Informacja tel.: (12) 430-00-15, 506 012 661 

 

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego

Piotr, lat 14

Odkrywamy sztukę

Zajęcia bardzo mi się podobały, Pani opowiadała i oprowadzała nas po zabytkach Krakowa i okolic, o których nie dowiedziałbym się w szkole.