Robotyka i mechatronika

Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat

Opis zajęć:

Większość zajęć jest realizowana z wykorzystaniem klocków Lego Mindstorms NXT 2.0 stanowiących doskonałe narzędzie do nauki mechatroniki, robotyki i mechaniki stosowane w wielu prestiżowych uczelniach na świecie. Dzięki łatwości i szybkości konstruowania własnych mechanizmów klocki Lego dają możliwość ominięcia czasochłonnego i kosztownego etapu wykonania prototypu, tym samym pozwalając na pełny udział ucznia-konstruktora w całym procesie projektowania, od pomysłu aż do fazy testów gotowego modelu. W trakcie zajęć każdy uczestnik będzie samodzielnie konstruować roboty i mechanizmy będące tematem zajęć.

Na zajęciach zostaną omówione m. in.:

  • podstawy robotyki (struktury, chwytaki, napędy)
  • różne typy robotów (line follower, manipulator, robot mobilny kołowy i gąsienicowy, robot wyszukujący drogę w labiryncie, ploter i inne)
  • programowanie manipulatorów przemysłowych (Mitsubishi MELFA RV-2AJ i Adept Viper)
  • wybrane zagadnienia z Teorii Maszyn i Mechanizmów
  • systemy CAD/CAM oraz podstawy grafiki i animacji 3D
  • technologia druku trójwymiarowego
  • nowoczesne metody i narzędzia pomiarowe (szybka kamera, mikroskop elektronowy)
  • podstawy wibroakustyki i analizy fal dźwiękowych (komory bezechowa i pogłosowa)
  • wybrane zagadnienia z Algorytmiki
  • podstawy rachunku różniczkowego i całkowego w zastosowaniach praktycznych

Część zajęć odbędzie się w odpowiednich laboratoriach AGH, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję osobiście zobaczyć, uruchomić i przetestować nowoczesne maszyny i urządzenia.

Termin:
piątek, godz.: 17.00-18.30

Miejsce:
zajęcia zdalne

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 240 zł
(zajęcia w laboratoriach wyższych uczelni, konieczność zakupienia odczynników, ubezpieczenia grupy, opłacenia asystentów)

Prowadzący:
Arkadiusz Barczyk


Informacje i zapisy:

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl


Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego