Wiedza o społeczeństwie

Dla kogo?
Młodzież w wieku 15-20 lat

Opis zajęć:

Przedmiotem spotkań będzie problematyka dotycząca :

  • myśli politycznych
  • systemu politycznego w Polsce
  • podstaw prawa
  • Unii Europejskiej i prawa unijnego

Podczas spotkań będziemy starali się zapoznać, bardziej szczegółowo niż na lekcjach w szkołach, z tematyką myśli politycznych, systemów politycznych i prawa.

Czytając źródła, zgłębimy myśl polityczną i poznamy najważniejszych, a także tych najbardziej kontrowersyjnych, twórców systemów politycznych.

Zapoznamy się z istotnymi elementami prawa funkcjonującego w Europie i w Polsce.

Przyjrzymy się także strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz jej wpływom na funkcjonowanie Polski.


Termin:

środy, godz. 16.00 - 17.30


Miejsce:
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 (sala kinowa)

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 150 zł


Prowadzący:
dr Bogdan Dobrucki

Informacje i zapisy:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 104
e-mail : kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
tel. +48 12 430 00 15 wew. 230, +48 506 012 661
http://towarzystwo.edu.pl

Formularz zapisowy:
www.zapisy.towarzystwo.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy również na imprezy otwarte, w tym między innymi:

Spotkania Młodych Matematyków,

Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki,

Spotkania z najnowszą historią Polski,

Spotkania z filozofią

Spotkania z ekologii i ochrony środowiska

Spotkania z literaturą/kulturą współczesną

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych - Sesja Matematyczna

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego