Зимовиi табори для дітей з України - Mistrzejowice

Молодіжний центр імені H. Jordana запрошує вас до зимових таборів для дітей з України 7-10 років в Pайонi XV Mistrzejowice (Nowa Huta)


Перебування:
30.01-03.02, 06.02-10.02.2023


Ми надаємо:
- 5-денне перебування
- догляд з 7.30 до16.30 (заїзд до 9.00, забір дітей з 15.00)
- група з 15 дітей
- Українські опікуни
- заходи, ігри та заходи, відвідування музеїв та парків
- обід з двох страв щодня
- необхідні художні та навчальні матеріали
- вхідні квитки до культурно-освітніх закладів Кракова, транспортні витрати
- страхування

Вартість: 100 злотих за тижневе перебування

Місце проведення: «Pracownia Mistrzejowicka» в будинку Pайону XV Mistrzejowice, вул. Miśnieńska 58 / os. Tysiąclecia

ВАЖЛИВО! - денні табори розпочнуть робoту після зголошення про участь не менше 12 осіб протягом даного тижня. Записати дитину на разові дні не можна – тільки на тижневе вiдвiдування.

Записи:
Karolina Kwiecień,
Tел. 12/ 430 00 15 дод. 241, e-mail: zimaua@cmjordan.krakow.pl
Кількість місць обмежена - визначає порядок реєстрації

Електронна пошта заявки має містити:

  • ім'я, прізвище та дата народження дитини
  • ім'я та прізвище одного з батьків або опікуна,
  • номер телефону, електронна адреса батьків або опікуна,
  • вказівка дати таборів з денним перебуванням - 1 або 2 перебування
  • додати "Mistrzejowice"


Остаточна інформація:
1. Пропозиція призначена для дітей біженців з України, перевірка на підставі штампа в паспорті.
2. Перед першим заняттям батьки або законні опікуни зобов’язані заповнити та залишити у вчителя декларацію про участь та кваліфікаційну картку.
3. Зарахування дитини до табору означає прийняття правил реєстрації та участі, правил табору та положення про учасника (додається).

 
Документи для завантаження:
Mistrzejowice -Положення про денний табір
Mistrzejowice - Положення про учасників
Mistrzejowice - Кваліфікаційна картка
Mistrzejowice - Декларація про участь

------------------------------------------------

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza na półkolonie zimowe dla dzieci z Ukrainy w wieku 7-10 lat w Dzielnicy XV Mistrzejowice


Turnusy:
30.01-03.02, 06.02-10.02.2023


Zapewniamy:
- turnusy 5-dniowe
- opiekę w godz. 7.30-16.30 (przyprowadzanie do 9.00, odbiór dzieci od 15.00)
- 15-osobową grupę dzieci
- ukraińskich opiekunów
- zajęcia, gry i zabawy, wyjścia do muzeów i parków
- codziennie dwudaniowy obiad
- niezbędne materiały plastyczne i edukacyjne
- bilety wstępu do krakowskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych, koszty transportu
- ubezpieczenie

Koszt: 100 zł za turnus tygodniowy

Miejsce: „Pracownia Mistrzejowicka” w budynku Dzielnicy XV Mistrzejowice (ul. Miśnieńska 58 / os. Tysiąclecia)

WAŻNE! – półkolonie zostaną uruchomione po deklaracji uczestnictwa minimum 12 osób na dany tydzień. Nie jest możliwe zapisywanie dziecka na pojedyncze dni - jedynie na tygodniowe turnusy.

Zapisy:
Karolina Kwiecień,
Tел. 12/ 430 00 15 дод. 241,  e-mail: zimaua@cmjordan.krakow.pl
Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zapisu.


W treści e-maila zgłoszenia należy podać:

  • imię, nazwisko dziecka oraz datę urodzenia
  • imię i nazwisko rodzica lub opiekuna,
  • telefon, e-mail rodzica lub opiekuna,
  • wskazanie terminu półkolonii – 1 lub 2 turnusy
  • dopisek „Mistrzejowice”

Informacje końcowe:
1. Oferta przeznaczona jest dla dzieci uchodźców z Ukrainy, weryfikacja na podstawie pieczątki w paszporcie.
2. Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia deklaracji uczestnictwa oraz karty kwalifikacyjnej półkolonii (wg wzoru w załączeniu).
3. Zapisanie dziecka na półkolonię oznacza akceptację regulaminu zapisów i uczestnictwa, regulaminu półkolonii oraz regulaminu uczestnika (w załączeniu). 

Dokumenty do pobrania: wyżej, w ukraińskiej wersji językowej