Bajczytanki pani Hanki

 

Powiatowy konkurs recytatorski dla przedszkolaków Kraków 2023

"Bajczytanki pani Hanki"

Organizator:
Akademia Twórczego Przedszkolaka
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
Partner konkursu:
Główna Księgarnia Naukowa w Krakowie
Patronat medialny:
portal informacyjno-rozrywkowy www.czasdzieci.pl

 

REGULAMIN

TERMINARZ KONKURSU:
Rozesłanie regulaminów: do 10 lutego 2023 r.
Przyjmowanie zgłoszeń: do 10 marca 2023 r.
Przesłuchania: 21–23 marca 2023 r.
Finał konkursu: 25 kwietnia 2023 r.


CELE KONKURSU:

 • rozwijanie uzdolnień recytatorskich
 • promowanie pięknej wymowy
 • prezentację umiejętności językowych
 • zachęcanie do występów przed szerszą publicznością
 • nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze
 • motywowanie do ćwiczeń logopedycznych
 • rozwijanie twórczych talentów
 • podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa

ZASADY UCZESTNICTWA:
W konkursie biorą udział dzieci z przedszkoli Krakowa i powiatu krakowskiego
oraz wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym, niekoniecznie uczestnicy zajęć przedszkolnych.
Konkurs będzie miał formę jednoosobowej prezentacji dowolnego utworu z poezji
Hanny Niewiadomskiej.
Każdy uczestnik prezentuje 1 utwór związany z tematyką konkursu lub jego fragment.
Uczestnicy zgłaszają się do konkursu zgodnie z załączoną kartą zgłoszenia.
O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.
Ogłoszenie wyników nastąpi po prezentacji wszystkich zgłoszonych uczestników konkursu.
Dokładny termin zostanie podany opiekunom zgłoszonych osób w terminie późniejszym
(na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny).

PRZEBIEG KONKURSU:
Przesłuchania i wyłonienie laureatów konkursu 21-23 marca 2023 r.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki
Prezentacje konkursowe odbędą się w kategoriach: recytatorska, wywiedzione ze słowa

KRYTERIA OCENY:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (do możliwości wykonawczych uczestnika)
 • interpretacja utworu (tempo, intonacja, dykcja)
 • kultura słowa
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)

NAGRODY:
Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody, dyplomy otrzymują również opiekunowie laureatów. O ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy.

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:
rymobranie@cmjordan.krakow.pl

DODATKOWE INFORMACJE:
adres jw., tel. 430 00 15 w. 245,
Anna Zięba, E: azieba@cmjordan.krakow.pl
Anna Dranka-Szot, E: adranka@cmjordan.krakow.pl

Zgłoszenie DZIECKA do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora – Centrum Młodzieży na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie prawa oświatowego.
(Publikacja nazwiska w protokole jury oraz na stronie internetowej CM oraz udostępnianie wizerunku).

--------------------------

Do pobrania: Konkurs H. Niewiadomskiej - regulamin

 

„BAJCZYTANKI PANI HANKI” - KARTA ZGŁOSZENIA
Powiatowy konkurs recytatorski dla przedszkolaków
Kraków 2023

Organizator:
Akademia Twórczego Przedszkolaka
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
Partner konkursu:
Główna Księgarnia Naukowa w Krakowie
Patronat medialny:
portal informacyjno-rozrywkowy www.czasdzieci.pl


1. Imię i nazwisko uczestnika, wiek
……………………………………………………………………………………............................................................................
2. Przedszkole, adres
……………………………………………………………………………………............................................................................
3. Opiekun, telefon kontaktowy, e-mail
……………………………………………………………………………………............................................................................
4. Prezentowany utwór
……………………………………………………………………………………............................................................................
5. Rodzaj kategorii prezentacji
……………………………………………………………………………………............................................................................