Konkurs fotorgraficzny "Listopadowe uroki Dzielnicy I Stare Miasto"

Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz dorosłych mieszkańców Krakowa.

Celem Konkursu jest propagowanie twórczości fotograficznej poprzez nagradzanie laureatów konkursu oraz rozwijanie umiejętności fotograficznych, a także promocja Dzielnicy I Stare Miasto poprzez zachowanie w postaci zdjęć jej listopadowego klimatu i wyglądu.

Fotografie mają nawiązywać do Dzielnicy I Stare Miasto – jej jesiennych krajobrazów/ miejsc w miesiącu listopadzie.

Prace konkursowe należy składać w terminie od 10 do 30 listopada 2022 r. Prace należy przesłać w formacie plików JPG lub PNG na adres mailowy: konkursy@cmjordan.krakow.pl. W treści e-maila ze zgłoszeniem do konkursu należy podać wg wzoru: imię i nazwisko uczestnika, nr szkoły i oznaczenie klasy (jeśli dotyczy), adres zamieszkania, e-mail lub/i nr telefonu. Osoby niepełnoletnie do pracy muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego (Załącznik nr 1).

Dodatkowe informacje:
Justyna Gołębiowska, e-mail: konkursy@cmjordan.krakow.pl, tel. 124300015 wew. 243

Organizatorami Konkursu są Rada Dzielnicy I Stare Miasto oraz Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie.


Regulamin:
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Zgoda rodzica (załącznik nr 1):
ZGODA-RODZICA/OPIEKUNA_NA-UDZIAŁ W KONKURSIE-FOT.

 

 

 

1