Konkurs plastyczny "70 lat CM"

W 2022 roku obchodzimy 70. urodziny Centrum Młodzieży. Chcąc uczcić te okrągłe urodziny, zapraszamy do udziału w plastycznym konkursie „70 lat Centrum Młodzieży"!

 

REGULAMIN KONKURSU
„70 lat Centrum Młodzieży”

Organizator: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

Cel konkursu:

  • stworzenie oryginalnej pamiątki, która zostanie umieszczona w Kapsule Czasu Centrum Młodzieży (wkopanie Kapsuła Czasu odbędzie się 1 października br., podczas uroczystości 70-lecia CM)
  • zaangażowanie dzieci i młodzieży w bycie częścią społeczności Centrum Młodzieży

Terminarz konkursu:
Prace należy przesyłać do 28 września 2022 r.
Rozstrzygniecie konkursu będzie miało miejsce 30 września 2022 r.

Warunki uczestnictwa:
1. Temat: uczestnicy i uczestniczki konkursu mają za zadanie stworzyć pracę plastyczną przedstawiającą budynek Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38 lub jego wnętrze.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 25 r. ż. Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
3. Technika wykonania:
prace plastyczne w technice dowolnej (z wyjątkiem prac przestrzennych oraz wykonanych z użyciem materiałów sypkich, typu kasza, piasek, muszelki).
Wymiar prac konkursowych nie powinien przekraczać formatu A4.
Praca powinna dać się złożyć lub zrolować.

4. Prace plastyczne należy przesłać lub dostarczyć do dnia 28 września 2022 r. na adres:
Centrum Młodzieży
ul. Krupnicza 38
31-123 Kraków
z dopiskiem „70 lat Centrum Młodzieży”

Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę rodziców w przypadku uczestników niepełnoletnich (zał. 1).

Kryteria oceny prac:
- zgodność pracy z tematyką konkursu
- pomysłowość
- oryginalność
- estetyka wykonania

Nagrody:
- zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe
- zwycięskie prace/praca zostaną włożone do Kapsuły Czasu w dniu 1 października 2022 r.

O wynikach konkursu zadecyduje jury powołane przez organizatora.


Kontakt, dodatkowe informacje:
Lucyna Jaworska
ljaworska@cmjordan.krakow.pl
Tel.: 124300015 wew. 243


Zał. nr 1 do pobrania – zał. 1 - 70 lat CM