Przegląd "O Buławę Lajkonika"

Podajemy wyniki XVIII Przeglądu teatralno-muzycznego "O Buławę Lajkonika". 

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w formie online. Dziękujemy wszystkim za udział!

W wydarzeniu udział wzięły zespoły i soliści ze specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych, domów pomocy społecznej oraz stowarzyszeń. Doceniamy pracę zarówno wykonawców, jak i nauczycieli, terapeutów oraz rodziców. Na ten sukces zapracowaliście wszyscy! 

Wszyscy uczestnicy odebrali dyplomy. Laureaci dodatkowo otrzymali buławy lajkonika i nagrody rzeczowe. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta Krakowa i Centrum Młodzieży.

KATEGORIA TEATRALNA:

Wielka Buława 
1. Adaś Sadkowski, Zespół Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 za interpretację wierszy Jana Brzechwy, pt. : „Przyjście wiosny” i „Lokomotywa”

2. TEATR WYOBRAŹNI, Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 za przedstawienie teatralne pt. „Bo gdzie ludziom jeszcze tak dobrze jak tu”

Duża Buława
1. SIGMA, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100, za przedstawienie teatralne pt.  „Królewna Śnieżka”

2. UŁANI, Zespół  Szkół Specjalnych im. L. J. Kerna, za przedstawienie teatralne pt. „Brzydkie kaczątko”

Średnia Buława
1. GRANDA, Zespołu Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 za przedstawienie teatralne pt. „Strach się bać”

Mała Buława
1. Integracyjna Grupa Teatralna Fundacji Pełnej Życia (p. Krzysztof Galos), ul. Dunajewskiego 5 za przedstawienie teatralne pt. „Pchła Szachrajka”

2. „ITAKA i owaka”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 oraz Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży za film pt. „Mega chcę”

 

KATEGORIA MUZYCZNO-TANECZNA

Duża Buława
1. Maria Kalisz i Jerzy Gadowski, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z zespołem Downa „Tęcza”, os. Wandy 23 za wykonanie tańców latynoamerykańskich: Cha Chy i Rumby

2. DISCO DANCE, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie wykonanie tańców: Svenko Romano i Rock and rolla

Średnia Buława
1. Nikola Wąsowicz i Mateusz Wąsowicz – duet wokalny, Zespół Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 za wykonanie utworów pt. „Wiosna w błękitnej sukience” i „Maszeruje wiosna”

Mała Buława
1. TYNIECKA-DRUMS, Zespół Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6, Szkoła muzyczna I stopnia za zagranie utworów muzycznych pt.” Fly me to the moon” i “American Patrol”


Protokół z obrad jury:
XVIII Przegląd teatralno-muzyczny O Buławę Lajkonika - protokół

 

------------------------------------------------

Przegląd Teatralno-Muzyczny zespołów artystycznych osób niepełnosprawnych „O Buławę Lajkonika” organizowany jest przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana oraz Urząd Miasta Krakowa (referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych). Przegląd ten daje osobom niepełnosprawnym możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, talentów i efektów ciężkiej całorocznej pracy. Umożliwia wspólne spotkania w przyjaznej atmosferze. W konkursie mogą brać udział zarówno zespoły jak i soliści. Jedna z ostatnich edycji "Buławy" przyciągnęła na scenę 330 artystów z wielu szkół, przedszkoli oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Prezentacje przyjmowane do konkursu mogą mieć formę:
- wokalną (max. 2 piosenki)
- muzyczną (max. 2 utwory)
- teatralną (max. 35 min.)

Regulamin konkursu:
O buławę lajkonika - regulamin konkursu

Załączniki:
Karta zgłoszenia
Zgoda na użycie wizerunku


Dodatkowe informacje:
E: msurma@cmjordan.krakow.pl
T: 12 430 00 15 wew. 215