KURSY PRZYGOTOWAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 Opis zajęć:

1. Kurs dwuletni przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty dla uczniów VII klas szkół podstawowych - nowy nabór!

Uczestnicy kursu będą mieli możliwość przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty.
Rok I - powtórzenie i opanowanie bazy gramatycznej w oparciu o przydatne słownictwo. Praca z zestawami egzaminacyjnymi
Rok II - rozszerzenie bazy gramatyczno-leksykalnej. Praca z zestawami egzaminacyjnymi.

Uwaga! Wymagana obecność na wszystkich zajęciach (w wyjątkowych sytuacjach możliwość uczestnictwa w sposób zdalny) oraz systematyczna praca własna.

Termin: wtorek 17.15-19.20 

2. (kontynuacja z roku szk. 2021/2022 - nabór zakończony) Solidny 2-letni kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty 2023 dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej:

Uczestnicy kursu będą mieli możliwość przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty 2023.
Rok I - powtórzenie i opanowanie bazy gramatycznej w oparciu o przydatne słownictwo. Praca z zestawami egzaminacyjnymi
Rok II - rozszerzenie bazy gramatyczno-leksykalnej. Praca z zestawami egzaminacyjnymi.

Uwaga! Wymagana obecność na wszystkich zajęciach (w wyjątkowych sytuacjach możliwość uczestnictwa w sposób zdalny) oraz systematyczna praca własna.

Termin: poniedziałek, godz. 17:15-19:20

3. (kontynuacja z roku szk. 2021/2022 - nabór zakończony) Solidny kurs przygotowawczy do matury 2022 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (dla uczniów klas IV szkoły średniej - po gimnazjum):

Powtórzenie, opanowanie i rozszerzenie bazy gramatycznej w oparciu o przydatne słownictwo. Praca z zadaniami typu maturalnego (poziom rozszerzony).

Uwaga! Wymagana obecność na wszystkich zajęciach (w wyjątkowych sytuacjach możliwość uczestnictwa w sposób zdalny) oraz systematyczna praca własna.

Termin: w ustaleniu

 

-------------------------------------------------------------------------

Miejsce kursów: Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38

Prowadząca: Dorota Kondraciuk (egzaminator OKE)

Wysokość składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 400 zł

Prowadząca:
Dorota Kondraciuk
E: dkondraciuk@cmjordan.krakow.pl