KURSY PRZYGOTOWAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Uwaga: nowość 2021/22

Dla kogo?

  • dla uczniów klas VII szkoły podstawowej
  • dla uczniów klas III szkoły średniej - po gimnazjum
  • dla uczniów klas III szkoły średniej - po szkole podstawowej (nabór zakończony)

Opis zajęć:

 

1) Solidny 2-letni kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty 2023 dla uczniów klas VII szkoły podstawowej:

Uczestnicy kursu będą mieli możliwość przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty 2023.
Rok I - powtórzenie i opanowanie bazy gramatycznej w oparciu o przydatne słownictwo. Praca z zestawami egzaminacyjnymi
Rok II - rozszerzenie bazy gramatyczno-leksykalnej. Praca z zestawami egzaminacyjnymi.

Uwaga! Wymagana obecność na wszystkich zajęciach (w wyjątkowych sytuacjach możliwość uczestnictwa w sposób zdalny) oraz systematyczna praca własna.

Termin: poniedziałek, godz. 17:45-19:15

 

2) Solidny kurs przygotowawczy do matury 2022 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (dla uczniów klas III szkoły średniej - po gimnazjum):

Powtórzenie, opanowanie i rozszerzenie bazy gramatycznej w oparciu o przydatne słownictwo. Praca z zadaniami typu maturalnego (poziom rozszerzony).

Uwaga! Wymagana obecność na wszystkich zajęciach (w wyjątkowych sytuacjach możliwość uczestnictwa w sposób zdalny) oraz systematyczna praca własna.

Termin: wtorek, godz. 17:45-19:15

 

3) Solidny 2-letni kurs przygotowawczy do nowej (ustnej i pisemnej) matury z języka angielskiego 2023 na poziomie podstawowym i rozszerzonym (dla uczniów klas III szkoły średniej - po szkole podstawowej) - nabór zakończony

Rok I - powtórzenie i opanowanie bazy gramatycznej w oparciu o przydatne słownictwo. Praca z zadaniami typu maturalnego (poziom podstawowy)
Rok II - rozszerzenie bazy gramatyczno-leksykalnej. Praca z zadaniami typu maturalnego (poziom rozszerzony). Ćwiczenia do egzaminu ustnego w oparciu o przykładowe zestawy maturalne

Uwaga! Wymagana obecność na wszystkich zajęciach (w wyjątkowych sytuacjach możliwość uczestnictwa w sposób zdalny) oraz systematyczna praca własna.

Termin: piątek, godz. 17:00-18:30

 

-------------------------------------------------------------------------

Miejsce kursów: Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38

Prowadząca: Dorota Kondraciuk (egzaminator OKE)

Wysokość dobrowolnej składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 350 zł

Informacje i zapisy: dkondraciuk@cmjordan.krakow.pl, T: 505 660 046