Półkolonie przez całe wakacje!

Są jeszcze wolne miejsca dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat na półkolonie letnie w terminie: 17 - 28 sierpnia br.  Zajęcia odbywają się w turnusach tygodniowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, w budynku CM przy ul. Krupniczej 38. Półkolonie w CM (w ramach akcji LATO W MIEŚCIE) trwają od 29 czerwca.

Zapisy:

Zapisy uczestników na minimum tygodniowe turnusy odbywają się:
- telefonicznie (12/ 430 00 15 wew. 237 lub 202)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: jmorbitzer@cmjordan.krakow.pl lub sekretariat@cmjordan.krakow.pl)

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ WPŁAT (po podanym terminie zapisów – przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc).

Informacje dodatkowe: Justyna Morbitzer, Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 (pokój naprzeciwko recepcji CM na parterze), tel. 12 430 00 15 wew. 237, e-mail: jmorbitzer@cmjordan.krakow.pl

WAŻNE! – półkolonie zostaną uruchomione po deklaracji uczestnictwa (zapis+wpłata) minimum 12 osób.

Opłaty:
Opłata za udział w jednym turnusie tygodniowym wynosi 350 zł. Ta kwota zawiera bezzwrotną opłatę gwarancyjną w wysokości 100 zł.
Nie jest możliwe zapisywanie dziecka na pojedyncze dni - jedynie na tygodniowe turnusy.
Wpłaty całej kwoty za turnus/turnusy należy dokonać przelewem na konto Centrum Młodzieży w terminie do pięciu dni od zapisania dziecka na zajęcia. Dowód wpłaty całej kwoty (za turnus/turnusy) na konto Centrum Młodzieży jest potwierdzeniem miejsca na półkoloniach.

W cenie są zawarte:
- bogaty program zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli-instruktorów
- niezbędne materiały plastyczne i edukacyjne,
- codzienny dwudaniowy obiad oraz deser,
- woda bez limitu dostępna w trakcie zajęć i wycieczek.

Zniżki:
- przy zapisie dwójki dzieci przysługuje zniżka 10% na każde dziecko, w przypadku kolejnych dzieci - 15%,
- dla posiadaczy Krakowskiej Kart Rodzinnej - 15% zniżki,
- dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodziny N - 15% zniżki
- dla posiadaczy Karty Krakowskiej - 5% zniżki.
Uwaga: powyższe zniżki nie łączą się ze sobą.

Rezygnacja z zajęć, zwroty:
W razie rezygnacji z udziału dziecka w półkoloniach istnieje możliwość zwrotu wniesionej opłaty (pomniejszonej o opłatę gwarancyjną w wysokości 100 zł/turnus) pod warunkiem złożenia pisemnej prośby z uzasadnieniem, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Centrum Młodzieży nie zwraca wniesionej wcześniej opłaty.
UWAGA! Całkowity zwrot kosztów (łącznie z opłatą gwarancyjną) następuje tylko w przypadku znalezienia przez zapisującego zastępstwa za rezygnujące z uczestnictwa dziecko.
Istnieje możliwość zmiany terminu udziału dziecka w półkoloniach - w miarę wolnych miejsc, po uzgodnieniu z organizatorem.

Wpłaty:
Wpłat prosimy dokonywać przelewem na podane niżej konto Centrum Młodzieży do 5 dni po dokonaniu zgłoszenia, w tytule wpłaty wpisując:
„Półkolonie dla … … (tu wpisać imię i nazwisko dziecka) w terminie … (tu wpisać datę turnusu/turnusów)” w celu szybszego przyporządkowania wpłaty.
Nr konta Centrum Młodzieży: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430
Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres: jmorbitzer@cmjordan.krakow.pl

 

Ramowy program dzienny dla uczestników zajęć:
8:00 - 11:00 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy
11:00 - 14:00 - warsztaty tematyczne dla dzieci (teatr, taniec, muzyka, plastyka, ceramika, rękodzieło, sport), pogadanki, wycieczki
14:00 - obiad + deser
14:30 - 16:00 - projekcja filmu, zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy

Informacje praktyczne dotyczące uczestnictwa w półkoloniach:

1. Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-16.00. Ze względu na program zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, prosimy o przyprowadzanie dzieci w godz. 8.00 - 9.00 i odbieranie ich do godz. 16.00.
2. Uczestnik zajęć powinien:
- mieć ze sobą obuwie na zmianę, wygodny strój do zajęć ruchowych (według uznania) oraz drugie śniadanie,
- być ubrany stosownie do pogody (w programie przewidziano wyjścia i wycieczki).

Informacje końcowe:
1. Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia oświadczenia/deklaracji wg wzoru w załączeniu. Druk deklaracji jest dostępny do pobrania poniżej.
2. Zapisanie dziecka na półkolonie letnie 2020 w Centrum Młodzieży jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Pliki do pobrania:
DEKLARACJA I OŚWIADCZENIE-pólkolonie