ANGIELSKI DLA SIÓDMOKLASISTÓW I MATURZYSTÓW

Opis zajęć:

1. Dwuletnie przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty - dla uczniów VII klas szkół podstawowych - NOWY NABÓR!

Uczestnicy będą mieli możliwość przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty.
Rok I - powtórzenie i opanowanie bazy gramatycznej w oparciu o przydatne słownictwo. Praca z zestawami egzaminacyjnymi
Rok II - rozszerzenie bazy gramatyczno-leksykalnej. Praca z zestawami egzaminacyjnymi.

Uwaga! Wymagana obecność na wszystkich zajęciach (w wyjątkowych sytuacjach możliwość uczestnictwa w sposób zdalny) oraz systematyczna praca własna.

Termin i miejsce: wtorek 17.45-19.45, Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, s. 304 (zaczynamy 12 września)

Wysokość składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 500 zł

2. (kontynuacja z roku szk. 2022/23 - nabór zakończony) Solidne 2-letnie przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 2024 dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej:

Uczestnicy będą mieli możliwość przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty 2023.
Rok I - powtórzenie i opanowanie bazy gramatycznej w oparciu o przydatne słownictwo. Praca z zestawami egzaminacyjnymi
Rok II - rozszerzenie bazy gramatyczno-leksykalnej. Praca z zestawami egzaminacyjnymi.

Uwaga! Wymagana obecność na wszystkich zajęciach (w wyjątkowych sytuacjach możliwość uczestnictwa w sposób zdalny) oraz systematyczna praca własna.

Termin i miejsce: poniedziałek, godz. 17.30-19.30, Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, s. 304 (zaczynamy 11 września)

Wysokość składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 500 zł

3. (kontynuacja z roku szk. 2022/23 - nabór zakończony) Solidne przygotowanie do matury 2024 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (dla uczniów klas IV szkoły średniej):

Powtórzenie, opanowanie i rozszerzenie bazy gramatycznej w oparciu o przydatne słownictwo. Praca z zadaniami typu maturalnego (poziom rozszerzony).

Uwaga! Wymagana obecność na wszystkich zajęciach (w wyjątkowych sytuacjach możliwość uczestnictwa w sposób zdalny) oraz systematyczna praca własna.

Miejsce: IV LO w Krakowie

Wysokość składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 400 zł

4. Czteroletnie przygotowanie do matury rozszerzonej oraz dwujęzycznej z j. angielskiego - NOWY NABÓR! (dla uczniów klas I liceum)

Uczestnicy będą mieli możliwość przygotowania się do matury rozszerzonej oraz dwujęzycznej z j. angielskiego.

Rok I - Opanowanie i rozszerzenie bazy gramatycznej w oparciu o przydatne słownictwo.
Rok II - Powtórzenie, rozszerzenie bazy gramatyczno-leksykalnej.
Rok III - Powtórzenie, rozszerzenie bazy gramatyczno-leksykalnej. Praca z zestawami egzaminacyjnymi - matura rozszerzona
Rok IV - Powtórzenie bazy gramatyczno-leksykalnej. Praca z zestawami egzaminacyjnymi - matura dwujęzyczna
Uwaga! Wymagana obecność na wszystkich zajęciach (w wyjątkowych sytuacjach możliwość uczestnictwa w sposób zdalny) oraz systematyczna praca własna.

Termin: środa, godz. 17.30-19.30, Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, s. 304 (zaczynamy 13 września) 

Miejsce: CM, ul, Krupnicza 38, sala 304

Wysokość składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 500 zł

-------------------------------------------------------------------------

Prowadząca:
Dorota Kondraciuk (egzaminator OKE)
E: dkondraciuk@cmjordan.krakow.pl