Regionalny Punkt Informacyjny Europejskiej Sieci EURODESK

EURODESK to sieć punktów informacyjnych dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Wspierany finansowo i merytorycznie przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Erasmus+”. Działa w 33 krajach w ponad 1300 organizacjach i instytucjach w tym około 100 w sieci Eurodesk Polska.

W ramach Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Kraków:

  • udzielamy informacji osobiście w naszej siedzibie, telefonicznie i drogą elektroniczną,
  • prowadzimy Eurolekcje i Eurowarsztaty o tematyce europejskiej ukazujące możliwości pracy, studiów, wolontariatu w krajach europejskich oraz o aktywnym obywatelstwie w Europie,
  • dystrybuujemy materiały informacyjne o wolontariacie, pracy, studiowaniu w Europie, publikacje Europa dla Aktywnych oraz Twój Eurodesk,
  • pomagamy stworzyć indywidualne europejskie Portfolio Europass (CV i Paszport Językowy).

Więcej informacji znajdziesz:

Konsultant Eurodesku:
Grażyna Morbitzer
e-mail: gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl
tel.: +48 608 460 069

Kontakt:
Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Kraków
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, pok. 008
e-mail: im@cmjordan.krakow.pl
e-mail: krakow@eurodesk.eu
tel. +48 12 430 00 15 wew. 237
http://im.cmjordan.krakow.pl
fb.com/informacja.mlodziezowa