Haiku - konkurs poetycki dla młodzieży

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk działające w CM zaprasza młodzież w wieku 14-20 lat do udziału w konkursie poetyckim na jedną z najdrobniejszych form literackich: HAIKU. Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2019 r.

Haiku to jedna z najdrobniejszych form poetyckich w całej literaturze światowej, a jego początki sięgają daleko w przeszłość.

Zarówno forma, jak i treść haiku podlegają precyzyjnie określonym i ściśle przestrzeganym regułom: winno składać się z trzech wersów, z których pierwszy jest pięcio-, drugi siedmio-, a trzeci znów pięciosylabowy (w sumie jest więc haiku wierszem siedemnastozgłoskowym). Oprócz wyraźnie określonego metrum utworu, haiku ma spełniać kolejne reguły: powinno zawierać aluzję do przyrody, opisywać konkretne wydarzenie i dziać się w teraźniejszości.
Mając do dyspozycji tak miniaturową formę, nie ma miejsca na „watę słowną” - zmuszeni jesteśmy użyć najwłaściwszych z właściwych słów.

Zasady konkursu: 3-5 autorskich haiku należy przesłać na adres kmtpnis@cmjordan.krakow.pl. W treści maila prosimy podać: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, nr telefonu

 

Więcej informacji:
Beata Huet
E: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
T: 12 430 00 15 wew. 243
www.towarzystwo.edu.pl

 

Haiku