Polecamy książkę dr. Macieja Hadela - wykładowcy prawa w KMTPNiS!

Niedawno wydana książka pt. Zakład usług publicznych - studium administracyjno - prawne "jest pierwszym od kilkudziesięciu lat kompleksowym opracowaniem poświęconym problematyce zakładów publicznych (administracyjnych). Publikacja uwzględnia zmiany, które zaszły w obszarze prawa administracyjnego w ciągu ostatnich lat. W szczególności akcentowane są tendencje związane z dynamiką procesów globalizacji i europeizacji prawa administracyjnego, a także cyfryzacji administracji publicznej". Książka do kupienia w księgarniach!

 

Maciej Hadel - doktor nauk społecznych w dyscyplinie prawo o specjalności prawo administracyjne, wieloletni wykładowca sekcji prawa w Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk, działającym w CM.