DARMOWE BILETY NA CRACOW EYE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Bezpłatne bilety na przejażdżkę kołem widokowym CRACOW EYE dla dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat można odbierać w recepcji Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38. Wydawanie biletów odbywa się w dni robocze w godz. 9:00-20:00 oraz w weekendy w godz. 14:00-21:00.

Jedna osoba fizyczna może odebrać maksymalnie 4 bilety (za pokwitowaniem). Większą niż 4 sztuki liczbę biletów może odebrać osoba wydelegowana przez dyrektora swojej placówki – jednostki Gminy Miejskiej Kraków (szkoła, przedszkole, itp.), która wcześniej zgłosiła i potwierdziła udział w akcji - za okazanym upoważnieniem. Bilety będą wydawane do momentu wyczerpania puli.

Bilet upoważnia do wstępu na koło widokowe CRACOW EYE przy ul. Marii Konopnickiej 28 (Bulwar Wołyński) dzieci od 3 lat oraz młodzież (objętą obowiązkiem nauki) do 18. roku życia. Dzieci do lat 8 - wejście pod opieką osoby dorosłej, która zobowiązana jest do zakupu własnego biletu. 

Za wsparcie w organizacji akcji dziękujemy Radnym Miasta Krakowa: Tomaszowi Darosowi i Łukaszowi Wantuchowi.

Prosimy o zapoznanie się z opublikowanym niżej regulaminem akcji.

DARMOWE BILETY NA PRZEJAŻDŻKĘ CRACOW EYE
FERIE Z CENTRUM MŁODZIEŻY
REGULAMIN AKCJI


1. Organizator: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
2. Bilety upoważniają do wstępu na koło widokowe ROBLAND przy ul. Marii Konopnickiej 28 (Bulwar Wołyński).
3. Bilety będą do odbioru w recepcji Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38 aż do wyczerpania puli.
4. Jedna osoba fizyczna może odebrać maksymalnie 4 bilety – za pokwitowaniem w recepcji CM
5. Bilety w większej liczbie mogą odbierać wydelegowane osoby z jednostek Gminy Miejskiej Kraków (np. szkół, przedszkoli), które wcześniej zgłosiły i potwierdziły udział w akcji - na postawie upoważnienia przez Dyrektora placówki.
6. Bilet upoważnia do wstępu dzieci od 3 lat oraz młodzież (objętą obowiązkiem nauki) do 18 roku życia. Dzieci do lat 8 – wejście pod opieką osoby dorosłej, która zobowiązana jest do zakupu własnego biletu.
7. Termin realizacji biletów mija 28 lutego 2022 r. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku ogłoszenia w tym samym czasie lockdownu – o wszelkich ewentualnych zmianach w tej kwestii będziemy informować na stronie internetowej www.cmjordan.krakow.pl oraz na profilu CM na FB: www.facebook.com/CentrumMlodziezy
8. W miejscu realizacji biletów będzie dokonywana kontrola wieku – na podstawie legitymacji szkolnej.