Półkolonie letnie dla przedszkolaków

20 kwietnia br. (środa) ruszają zapisy na letnie półkolonie Centrum Młodzieży dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Zajęcia będą się odbywać w terminie 4.07-29.07.2022 r., w turnusach tygodniowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, w budynku CM przy ul. Krupniczej 38. Zapisy uczestników na minimum tygodniowe turnusy odbywają się w terminie 20 kwietnia – 31 maja 2022 r., wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: adrozd@cmjordan.krakow.pl. Opłata za udział w jednym turnusie tygodniowym wynosi 350 zł.

Szczegóły można znaleźć w zamieszczonym niżej regulaminie zapisów i uczestnictwa.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja Udziału 2022 - gr. przedszk.

Karta kwalifikacyjna 2022 - gr. przedszk.

Regulamin Półkolonii 2022 - gr. przedszk.

Regulamin zapisow i uczestnictwa 2022 - gr. przedszk.


PÓŁKOLONIE LETNIE 2022 – GRUPA PRZEDSZKOLNA
W CENTRUM MŁODZIEŻY IM. DR. H. JORDANA W KRAKOWIE
- regulamin zapisów i uczestnictwa

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na półkolonie letnie.
Zajęcia będą się odbywać w terminie 4.07-29.07.2022 r., w turnusach tygodniowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00, w budynku CM przy ul. Krupniczej 38.
WAŻNE! – półkolonie zostaną uruchomione po deklaracji uczestnictwa (zapis + wpłata) minimum 12 osób.

Zapisy:
Zapisy uczestników na minimum tygodniowe turnusy odbywają się w terminie 20 kwietnia – 31 maja 2022 r.:

  • wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: adrozd@cmjordan.krakow.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ WPŁAT (po podanym terminie zapisów – przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc).

Opłaty:
Opłata za udział w jednym turnusie tygodniowym wynosi 350 zł. Ta kwota zawiera bezzwrotną opłatę gwarancyjną w wysokości 100 zł.
Wpłaty całej kwoty za turnus/turnusy należy dokonać przelewem na podane niżej konto Centrum Młodzieży do 5 dni po dokonaniu zgłoszenia, w tytule wpisując:
„Półkolonie w ATP dla … … (tu wpisać imię i nazwisko dziecka) w terminie … (tu wpisać datę turnusu/turnusów)”
w celu szybszego przyporządkowania wpłaty.
Nr konta Centrum Młodzieży: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430
Dowód wpłaty całej kwoty (za turnus/turnusy) na konto Centrum Młodzieży jest potwierdzeniem miejsca na półkoloniach. Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy niezwłocznie przesłać na adres: adrozd@cmjordan.krakow.pl
Nie jest możliwe zapisywanie dziecka na pojedyncze dni - jedynie na tygodniowe turnusy.

W cenie są zawarte:

  • bogaty program zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli Centrum Młodzieży,
  • niezbędne materiały plastyczne i edukacyjne,
  • bilety wstępu do krakowskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz na zajęcia rekreacyjne,
  • codzienne wyżywienie: śniadanie, dwudaniowy obiad oraz deser,
  • woda bez limitu dostępna w trakcie zajęć i wycieczek.

Zniżki:

  • przy zapisie dwójki dzieci przysługuje zniżka 10% na każde dziecko, w przypadku kolejnych dzieci - 15%,
  • dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem - 15% zniżki,
  • dla posiadaczy Karty Krakowskiej - 5% zniżki.

Uwaga: powyższe zniżki nie łączą się ze sobą.

Rezygnacja z zajęć, zwroty:
W razie rezygnacji z udziału dziecka w półkoloniach istnieje możliwość zwrotu wniesionej opłaty (pomniejszonej o opłatę gwarancyjną w wysokości 100 zł/turnus) pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Centrum Młodzieży nie zwraca wniesionej wcześniej opłaty.
UWAGA! Całkowity zwrot kosztów (łącznie z opłatą gwarancyjną) następuje tylko w przypadku znalezienia przez zapisującego zastępstwa za rezygnujące z uczestnictwa dziecko.
Istnieje możliwość zmiany terminu udziału dziecka w półkoloniach - w miarę wolnych miejsc, po uzgodnieniu z organizatorem.

Ramowy program dzienny dla uczestników zajęć:
8:00 - 9.30 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy, śniadanie
9.30 - 12.30 - warsztaty tematyczne (muzyka, plastyka, teatr, taniec, rękodzieło, sport i inne), pogadanki, wycieczki, projekcje filmów
12:30 - obiad + deser
13:00 - 17:00 - warsztaty tematyczne (muzyka, plastyka, teatr, taniec, rękodzieło, sport i inne), pogadanki, zabawy w ogrodzie CM, projekcje filmów

Informacje praktyczne dotyczące uczestnictwa w półkoloniach:
1. Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00 - 17.00. Ze względu na program zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, prosimy o przyprowadzanie dzieci w godz. 8.00 - 9.00 i odbieranie ich do godz. 17.00.
2. Uczestnik zajęć powinien:
- mieć ze sobą obuwie na zmianę, wygodny strój, zapasowe ubranie do przebrania (według uznania),
- być ubrany stosownie do pogody (w programie przewidziano wyjścia i wycieczki).


Informacje końcowe:
1. Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia deklaracji udziału w półkoloniach wg wzoru w załączeniu (wyżej). Druk dostępny jest również na stronie internetowej www.cmjordan.krakow.pl oraz - przed zajęciami - u nauczyciela.
2. Zapisanie dziecka na półkolonie letnie 2022 w Centrum Młodzieży jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.