Półkolonie przez całe wakacje!

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza przez całe wakacje dzieci w wieku od 7 do 10 lat na półkolonie letnie. Zajęcia będą się odbywać w terminie 27.06-26.08.2022 r., w turnusach tygodniowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 16.30, w budynku CM przy ul. Krupniczej 38.

PÓŁKOLONIE LETNIE 2022

W CENTRUM MŁODZIEŻY IM. DR. H. JORDANA W KRAKOWIE

- regulamin zapisów i zasady uczestnictwa

 

Zapisy:

Zapisy uczestników na minimum tygodniowe turnusy odbywają się w terminie 28 marca –29 kwietnia 2022 r.: telefonicznie (12/ 430 00 15 wew. 237),  w godz. 8.00 – 13.00
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl lub sekretariat@cmjordan.krakow.pl). Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ WPŁAT (po podanym terminie zapisów – przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc).


WAŻNE! – półkolonie zostaną uruchomione po deklaracji uczestnictwa (zapis + wpłata) minimum 12 osób na dany tydzień

 

Opłaty:

Opłata za udział w jednym turnusie tygodniowym wynosi 400 zł. Ta kwota zawiera bezzwrotną opłatę gwarancyjną w wysokości 100 zł.

Wpłaty całej kwoty za wybrany turnus/turnusy należy dokonać przelewem na podane niżej konto Centrum Młodzieży do 5 dni po dokonaniu zgłoszenia, w tytule wpisując:

„Półkolonie dla … … (tu wpisać imię i nazwisko dziecka) w terminie … (tu wpisać datę turnusu/turnusów)” w celu szybszego przyporządkowania wpłaty.

Nr konta Centrum Młodzieży: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może spowodować anulację miejsca.

WAŻNE: ostatecznym potwierdzeniem zarezerwowanego miejsca (czyli udziału na półkoloniach) jest przesłanie dowodu wpłaty całej kwoty za turnus/turnusy na adres:  gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl.

Nie jest możliwe zapisywanie dziecka na pojedyncze dni - jedynie na tygodniowe turnusy.

W cenie za turnus są zawarte:

-        bogaty program zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli Centrum Młodzieży, w tym wycieczka w każdym tygodniu,

-        niezbędne materiały plastyczne i edukacyjne,

-        bilety wstępu do krakowskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz na zajęcia rekreacyjne,

-        codzienny dwudaniowy obiad z podwieczorkiem,

-        woda bez limitu dostępna w trakcie zajęć i wycieczek.

 

Zniżki:

- przy zapisie dwójki dzieci (rodzeństwa) -  10% zniżki na każde dziecko,
- przy zapisie dziecka na dwa turnusy lub więcej – 10 % zniżki,
- uczestnicy zajęć stałych w Centrum Młodzieży – 5% zniżki,
- dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem - 5% zniżki,
- dla posiadaczy Karty Krakowskiej - 5% zniżki.

Uwaga: powyższe zniżki nie łączą się ze sobą.

 

Rezygnacja z zajęć, zwroty:

W razie rezygnacji z udziału dziecka w półkoloniach istnieje możliwość zwrotu wniesionej opłaty (pomniejszonej o opłatę gwarancyjną w wysokości 100 zł/turnus) pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.

                W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Centrum Młodzieży nie zwraca wniesionej wcześniej opłaty.

                UWAGA! Całkowity zwrot kosztów (łącznie z opłatą gwarancyjną) następuje tylko w przypadku znalezienia przez zapisującego zastępstwa (innego uczestnika) w zamian za rezygnujące z uczestnictwa dziecko.

                Istnieje możliwość zmiany terminu udziału dziecka w półkoloniach - w miarę wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Organizatorem.

 

Wstępny ramowy program dzienny dla uczestników zajęć:

7.30 - 9.00 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy,

9.00 - 13.00 - warsztaty tematyczne (teatr, taniec, muzyka, plastyka, ceramika, rękodzieło, sport i inne), pogadanki, wycieczki, projekcje filmów,

13.00 - 13.45 - obiad + podwieczorek

13.45 - 15.15 - kino

15:15 - 16:30 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy

 

Informacje praktyczne dotyczące uczestnictwa w półkoloniach:

1. Zajęcia odbywają się w godzinach 7.30 - 16.30. Ze względu na program zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, prosimy o przyprowadzanie dzieci w godz. 7.30 - 9.00 i odbieranie ich do godz. 16.30.

2. Uczestnik zajęć powinien:

- mieć ze sobą obuwie na zmianę, wygodny strój do zajęć ruchowych (według uznania) oraz drugie  śniadanie,

- być ubrany stosownie do  pogody (w programie przewidziano wyjścia i wycieczki).

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PÓŁKOLONII 2022

Regulamin uczestnika-1

Karta kwalifikacyjna 2022

DEKLARACJA UDZIAŁU

 

Informacje końcowe:

1. Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia deklaracji uczestnictwa oraz karty kwalifikacyjnej półkolonii (wg wzoru w załączeniu).

2. Zapisanie dziecka na półkolonie letnie 2022 w Centrum Młodzieży jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu zapisów i uczestnictwa, regulaminu półkolonii oraz regulaminu uczestnika (w załączeniu).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest  Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38  i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego. Informujemy, że:

1.Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl