Narysuj widokówkę z Krakowa!

Otwieramy kolejną edycję KONKURSU PLASTYCZNEGO „WIDOKÓWKA Z KRAKOWA”, który jest  adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych Krakowa i powiatu krakowskiego.

Tematem prac powinien być Kraków w ujęciu historycznym lub współczesnym. Prace mogą nawiązywać do najpiękniejszych urbanistycznych i przyrodniczych zakątków Krakowa, ale także postaci związanych z naszym miastem (legendarnych, historycznych, współczesnych). Finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Najciekawsze pomysły zostaną wydane w formie widokówki i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 

Autorskie prace plastyczne w dowolnie wybranej technice: malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka o formacie A-4 (nie przestrzenne) należy dostarczyć do 15.11 br. do organizatora.
Wszystkie szczegóły można znaleźć w regulaminie konkursu: https://cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-widokowka-z-krakowa