PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2023

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza dzieci w wieku od 7 do 10 lat na półkolonie zimowe. Zajęcia będą się odbywać w terminie 30.01-10.02.2023 r., w turnusach tygodniowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 16.30, w budynku CM przy ul. Krupniczej 38. 

Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące półkolonii 2023.

Zapisy:
Zapisy uczestników na tygodniowe turnusy odbywają się:

 • telefonicznie (12/ 430 00 15 wew. 237 lub 202)
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl lub sekretariat@cmjordan.krakow.pl)

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ WPŁAT (przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc). Szczegóły w regulaminie zapisów i uczestnictwa 2023 (do pobrania na dole strony).

Opłaty:
Opłata za udział w turnusie tygodniowym wynosi 400 zł. Kwota zawiera bezzwrotną opłatę gwarancyjną w wysokości 100 zł płatną do 3 dni od zapisu. Pozostałą kwotę w wysokości 300 zł należy wpłacić w terminie do 13 stycznia 2023.
Nie jest możliwe zapisywanie dziecka na pojedyncze dni - jedynie na tygodniowe turnusy.
Wpłat prosimy dokonywać przelewem na podane niżej konto Centrum Młodzieży w tytule wpisując:
„Półkolonie zimowe dla ... (tu wpisać imię i nazwisko dziecka) w terminie … (tu wpisać datę turnusu/turnusów)” w celu szybszego przyporządkowania wpłaty.
Nr konta Centrum Młodzieży: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430

Cena zawiera:

 • bogaty program zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli-instruktorów Centrum Młodzieży oraz 2 wycieczki w każdym tygodniu,
 • niezbędne materiały plastyczne i edukacyjne,
 • codzienny dwudaniowy obiad z podwieczorkiem,
 • wodę bez limitu dostępną w trakcie zajęć.

Zniżki:

 • przy zapisie dwójki dzieci (rodzeństwa) przysługuje zniżka 10% na każde dziecko,
 • przy zapisie dziecka na dwa turnusy – 10 % zniżki,
 • uczestnicy zajęć stałych w Centrum Młodzieży – 5% zniżki
 • dla posiadaczy Krakowskiej Kart Rodzinnej 3+ oraz Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem - 5% zniżki,
 • dla posiadaczy Karty Krakowskiej - 5% zniżki.

Uwaga: powyższe zniżki nie łączą się ze sobą.

Rezygnacja z zajęć, zwroty:
W razie rezygnacji z udziału dziecka w półkolonii istnieje możliwość zwrotu wniesionej opłaty (pomniejszonej o opłatę gwarancyjną w wysokości 100 zł/turnus) pod warunkiem złożenia pisemnej prośby z uzasadnieniem, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Centrum Młodzieży nie zwraca wniesionej wcześniej opłaty.

UWAGA! Całkowity zwrot kosztów (łącznie z opłatą gwarancyjną) następuje tylko w przypadku znalezienia przez zapisującego zastępstwa za rezygnujące z uczestnictwa dziecko.
Istnieje możliwość zmiany terminu udziału dziecka w półkoloniach - w miarę wolnych miejsc, po uzgodnieniu z organizatorem.

Ramowy program dzienny dla uczestników zajęć:

 • 7.30 - 9.00 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy,
 • 9.00 - 13.00 - warsztaty tematyczne (teatr, taniec, muzyka, plastyka, ceramika, rękodzieło, sport i inne), pogadanki, wycieczki, projekcje filmów,
 • 13.00 - 13.30 - obiad + podwieczorek
 • 13.30 - 15.00 - kino
 • 15:00 - 16:30 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy

Informacje praktyczne dotyczące uczestnictwa w półkoloniach:
1. Zajęcia odbywają się w godzinach 7.30-16.30. Ze względu na program zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, prosimy o przyprowadzanie dzieci w godz. 7.30 - 9.00 i odbieranie ich do godz. 16.30.
2. Uczestnik zajęć powinien:
- mieć ze sobą obuwie na zmianę,
- wygodny strój do zajęć ruchowych (według uznania)
- drugie śniadanie.

Informacje końcowe:
1. Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia deklaracji uczestnictwa oraz karty kwalifikacyjnej (wg wzoru w załączeniu).
2. Zapisanie dziecka na półkolonie zimowe 2023 w Centrum Młodzieży jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu zapisów i uczestnictwa, regulaminu półkolonii oraz regulaminu uczestnika (poniżej w załączeniu).

Załączniki:

Regulamin zapisu i uczestnictwa 2023

Deklaracja udzialu w półkoloniach 2023

Karta kwalifikacyjna 2023

Regulamin półkolonii 2023

Regulamin uczestnika 2023