Kaczmarski od A do Z

Do 20 lutego br. czekamy na wasze prace przygotowane na konkurs wiedzy o życiu i twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski oraz absolwenci, którzy zakończyli edukację na poziomie szkoły ponadpodstawowej w roku 2022.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • I etap:

Uczestnicy piszą pracę na jeden z wybranych tematów i w terminie do 20 lutego 2023 r. przysyłają ją w wersji drukowanej w dwóch egzemplarzach na adres Organizatora: Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków z dopiskiem: „Jacek Kaczmarski” oraz w wersji elektronicznej na adres: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl
Tematy do wyboru:
1. „Dokąd teraz pójdę?” – poszukiwanie sensu życia i samego siebie w liryce Jacka Kaczmarskiego
2. „Ta terra felix” – Jacka Kaczmarskiego utopii i antyutopii wizje wszelakie
3. „Ci, co żartują, zostają gdzieś w tyle” – motyw gry, rywalizacji, zakładów i pojedynków w twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego
4. „Zakwitają pustynie, śnieg się w słońcu zwęglił” – miejskie i wiejskie pejzaże, ich rola i symbolika w wierszach Jacka Kaczmarskiego.

  • II etap:

jest rozmową o przesłanej pracy konkursowej, w trakcie której jurorzy oceniają wiedzę uczestnika, dojrzałość spojrzenia na temat i umiejętność obrony swojego zdania podczas dyskusji. Uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące treści pracy, utworów w niej omówionych i prowadzą rozmowę z Jury. Ostatnim elementem II etapu jest rozpoznawanie tytułów utworów, których fragmenty zostaną zaprezentowane uczestnikom. 

  • III etap:

uczestnicy dokonują ustnej analizy i interpretacji jednego z wylosowanych utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego oraz uczestniczą w quizie, wybierając pytania o zróżnicowanej wartości punktowej.

III etap wyłania zwycięzców konkursu, na podstawie zsumowanych punktów zdobytych we wszystkich etapach.

W tym roku organizator rozdysponuje pomiędzy laureatów konkursu pulę 2500 zł: - I nagroda – 1300 zł - II nagroda – 700 zł - III nagroda – 500 zł.

 Szczegółowe informacje o konkursie: https://cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-wiedzy-o-zyciu-i-tworczosci-kaczmarskiego