Młodzieżowe Prezentacje Teatralne - zgłoszenia!

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie zaprasza do udziału w MŁODZIEŻOWYCH PREZENTACJACH TEATRALNYCH "Teatr moich marzeń 2023". Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego br.

Eliminacje odbędą się 21 i 22 marca 2023 r., a finał - połączony z prezentacją najlepszych spektakli oraz wręczeniem nagród laureatom – 19 kwietnia br. w Teatrze Bagatela.

 

Młodzieżowe Prezentacje Teatralne "Teatr moich marzeń" to konkurs dokonań amatorskich zespołów teatralnych działających w krakowskich liceach i domach kultury. W latach wcześniejszych w ramach Prezentacji zobaczyliśmy między innymi nowe interpretacje klasyki literatury (A. Czechowa, J. Tuwima, K. I. Gałczyńskiego, W. Gombrowicza) oraz ciekawe adaptacje prozy i poezji współczesnej (S. Mrożka, J. Kaczmarskiego, A. Osieckiej). Ideą przeglądu jest odkrywanie młodych talentów oraz promowanie kultury teatralnej. Nasz konkurs to także szansa na udoskonalenie swoich umiejętności aktorskich i zdobycie nowych doświadczeń. 

Zgodnie z tradycją konkursu pragniemy umożliwić młodym ludziom prezentację autorskich dokonań. Proponujemy otwartą formułę przeglądu. Nie sugerujemy ani tematu, ani formy wypowiedzi dopuszczając krótkie adaptacje dramatu, montaże poetyckie, spektakle autorskie czy realizacje nawiązujące do kabaretu lub teatru piosenki. Jury ocenia autentyczność i samodzielność w doborze tematyki i formy wypowiedzi oraz oryginalność przekazu scenicznego.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
Alicja Nowak - Muller
E: amuller@cmjordan.krakow.pl 
T: 12 430 00 15, wew. 225 lub kom.: 886208332

Regulamin i karta zgłoszenia: https://cmjordan.krakow.pl/konkursy/mlodziezowe-prezentacje-teatralne