Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2023!

Zapraszamy krakowskie podstawowe szkoły samorządowe do udziału w konkursie na najlepsze filmy promujące ideę Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Prace konkursowe mają przygotować uczniowie, z ewentualną pomocą nauczycieli, rodziców bądź innych pracowników szkoły. Do wygrania trzy wyjazdy do Centrum Wypoczynku JORDANOVA k. Starego Sącza oraz szansa na zrealizowanie wymarzonych projektów na rzecz zwycięskich szkół. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 maja br.

 

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 to rozszerzenie puli programów partycypacji społecznej w Gminie Miejskiej Kraków. Adresatami tego programu są uczniowie samorządowych szkół podstawowych.

Dopuszczamy następujące formy prac konkursowych: filmy, spoty, teledyski, animacje, itp. - promujące ideę Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Długość filmu nie może przekraczać czasu 3 minut. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane pod względem: innowacyjności i kreatywności, pracochłonności i złożoności koncepcji oraz walorów estetycznych i artystycznych. 

Trzy pierwsze szkoły z największą liczbą punktów na liście rankingowej (która powstanie po ocenie prac przez komisję konkursową) otrzymają równorzędne nagrody konkursowe: bezpłatny wyjazd na „zieloną szkołę” do Centrum Wypoczynku JORDANOVA w Gołkowicach Górnych k. Starego Sącza dla wybranej, wskazanej przez dyrektora szkoły klasy lub uczniów wraz z nauczycielami. Opisana wyżej lista rankingowa szkół będzie również podstawą do przyznania szkołom przez Gminę Miejską Kraków środków w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Konkurs „Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2023!” ma na celu promowanie koncepcji partycypacji społecznej w krakowskich szkołach podstawowych samorządowych, a także zachęcanie uczniów i uczennic do współdecydowania oraz aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i miasta.

Szczegółowe i pełne informacje na temat konkursu są zawarte w regulaminie, dostępnym tutaj.