Wesołe Lato Przedszkolaka 2023

Od 4 maja br. (od godz. 9:00) rozpoczynamy zapisy na wakacyjny blok zajęć „Wesołe Lato Przedszkolaka” dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Zajęcia będą odbywać się w terminie 3.07-28.07.2023 r., w turnusach tygodniowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, w budynku CM przy ul. Krupniczej 38.

Zapisy będą się odbywać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: astojek@cmjordan.krakow.pl.

WAŻNE! –zajęcia zostaną uruchomione po deklaracji uczestnictwa (zapis + wpłata) minimum 12 osób na dany tydzień

Zapisy:

1. Zapisy stałych uczestników Akademii Twórczego Przedszkolaka w roku szkolnym 2022/2023, na minimum tygodniowe turnusy, odbywają się w terminie do 21.04.2023 r.:

 • telefonicznie (12/ 430 00 15 wew. 245), w godz. 9.00-15.30
 • osobiście – u pracowników Akademii Twórczego Przedszkolaka w godzinach trwania zajęć ATP
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: astojek@cmjordan.krakow.pl).

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ ZAPISU i WPŁATA do 3 dni po dokonaniu zapisu (po podanym terminie zapisów – przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc).

2. Otwarte zapisy uczestników spoza Akademii Twórczego Przedszkolaka, na minimum tygodniowe turnusy, odbywają się w miarę wolnych miejsc, w terminie od 4 maja (od godz. 9:00) do 16 czerwca 2023 r.:

 • wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: astojek@cmjordan.krakow.pl.

Informacje dot. zapisów można uzyskać także telefonicznie (12/ 430 00 15 wew. 245), pn.-pt. w godz. 9.00-15.30.
Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ ZAPISU i WPŁATA do 3 dni po dokonaniu zapisu (po podanym terminie zapisów – przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc).
Przed dokonaniem wpłaty należy się upewnić, czy są jeszcze wolne miejsca na wybrany turnus (pod podanym wyżej adresem e-mail lub numerem telefonu).

Opłaty:

1. Opłata dla stałych uczestników Akademii Twórczego Przedszkolaka w roku szkolnym 2022/2023 za udział w jednym turnusie tygodniowym (5 dni) wynosi 300 zł (w tej kwocie jest zawarta zaliczka rezerwacyjna w wysokości 100 zł/turnus).
Wpłaty całej kwoty (w wysokości 300 zł za turnus) należy dokonać do 21 kwietnia br.
lub 100 zł zaliczki rezerwacyjnej (w wysokości 100 zł za turnus) do 21 kwietnia i pozostałej kwoty (w wysokości 200 zł za turnus) do 12 maja br. – data zaksięgowania na koncie CM.

2. Opłata dla uczestników spoza Akademii Twórczego Przedszkolaka za udział w jednym turnusie tygodniowym (5 dni) wynosi 410 zł (w tej kwocie jest zawarta zaliczka rezerwacyjna w wysokości
100 zł/turnus).
Wpłaty całej kwoty (w wysokości 410 zł za turnus) należy dokonać do 3 dni po dokonaniu zapisu - przelewem, na podane niżej konto Centrum Młodzieży, w tytule wpisując:
„Wesołe Lato Przedszkolaka dla … … (tu wpisać imię i nazwisko dziecka) w terminie … (tu wpisać datę turnusu/turnusów)” w celu szybszego przyporządkowania wpłaty.
Nr konta Centrum Młodzieży: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430
Brak wpłaty całej kwoty (410 zł za turnus) w wyznaczonym terminie może spowodować anulowanie rezerwacji miejsca.
WAŻNE: ostatecznym potwierdzeniem zapisu (i udziału dziecka w półkoloniach) jest przesłanie dowodu wpłaty całej kwoty za turnus/turnusy na adres: astojek@cmjordan.krakow.pl.
Nie jest możliwe zapisywanie dziecka na pojedyncze dni - jedynie na tygodniowe turnusy.

3. Zapewniamy:

 • bogaty program zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli Centrum Młodzieży, w tym przynajmniej 1 wycieczka w każdym tygodniu,
 • niezbędne materiały plastyczne i edukacyjne,
 • bilety wstępu do krakowskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz na zajęcia rekreacyjne,
 • całodzienne wyżywienie: śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad z podwieczorkiem,
 • wodę bez limitu dostępną w trakcie zajęć i wycieczek.

Zniżki:

 • dla stałych uczestników Akademii Twórczego Przedszkolaka w roku szkolnym 2022/2023 opłata za jeden turnus tygodniowy wynosi 300 zł (w tym 100 zł zaliczki rezerwacyjnej)
 • przy zapisie dwójki lub więcej dzieci (dotyczy rodzeństwa) - 10% zniżki na drugie (i kolejne) dziecko,
 • przy zapisie dziecka na dwa turnusy lub więcej – 10% zniżki od drugiego turnusu (i ewentualnych kolejnych),
 • uczestnicy zajęć stałych w Centrum Młodzieży - 5% zniżki,
 • dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem - 5% zniżki,
 • dla posiadaczy Karty Krakowskiej - 5% zniżki.

Uwaga: powyższe zniżki nie łączą się ze sobą (można skorzystać tylko z jednej zniżki).

Rezygnacja z zajęć, zwroty:
W razie rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach:
a) całkowity zwrot kosztów (łącznie z zaliczką rezerwacyjną w wysokości 100 zł/turnus) następuje pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku znalezienia przez zapisującego zastępstwa (innego uczestnika) w zamian za rezygnujące z uczestnictwa dziecko, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć
b) częściowy zwrot kosztów (pomniejszony o kwotę zaliczki w wysokości 100 zł/turnus) następuje pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć
c) w przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Centrum Młodzieży nie zwraca wniesionej wcześniej opłaty
d) istnieje możliwość zmiany terminu udziału dziecka w zajęciach - w miarę wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Organizatorem.

Wstępny ramowy program dzienny dla uczestników zajęć:

 • 8:00 - 9.30 - gry i zabawy integracyjne, śniadanie
 • 9.30 - 12.30 - warsztaty tematyczne (muzyka, plastyka, teatr, taniec, rękodzieło, sport i inne), wycieczki, projekcje filmów, drugie śniadanie
 • 12:30 - obiad + deser
 • 13:00 - 17:00 - warsztaty tematyczne (muzyka, plastyka, teatr, taniec, rękodzieło, sport i inne), projekcje filmów, zabawy w ogrodzie CM.

Informacje praktyczne dotyczące uczestnictwa w zajęciach:
1. Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-17.00. Ze względu na program zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, prosimy o przyprowadzanie dzieci w godz. 8.00-9.00 i odbieranie ich do godz. 17.00.
2. Uczestnik zajęć powinien:
- mieć ze sobą obuwie na zmianę, wygodny strój, zapasowe ubranie do przebrania (według uznania),
- być ubrany stosownie do pogody (w programie przewidziano wyjścia i wycieczki),
- mieć ze sobą mały plecaczek, a w nim bidon/butelkę na wodę, chusteczki higieniczne.

Informacje końcowe:
1. Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia deklaracji uczestnictwa oraz karty kwalifikacyjnej (wg wzoru w załączeniu).
2. Zapisanie dziecka na zajęcia „Wesołe Lato Przedszkolaka 2023” w Centrum Młodzieży jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu zapisów i uczestnictwa, regulaminu zajęć oraz regulaminu uczestnika (w załączeniu).

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN ZAPISÓW I UCZESTNICTWA WESOŁE LATO PRZEDSZKOLAKA 2023

REGULAMIN ZAJEC WESOLE LATO 2023

KARTA KWALIFIKACYJNA WESOLE LATO 2023

DEKLARACJA UDZIALU WESOLE LATO 2023
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego. Informujemy, że:
1.Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl