Stwórz widokówkę z Krakowa!

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych Krakowa i powiatu krakowskiego zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „WIDOKÓWKA Z KRAKOWA”. Jeszcze do 10 listopada br. organizator - Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana - czeka na autorskie prace plastyczne w dowolnie wybranej technice: malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka o formacie A-4.

Tematem prac powinien być Kraków w ujęciu historycznym lub współczesnym. Prace mogą nawiązywać do najpiękniejszych urbanistycznych i przyrodniczych zakątków Krakowa, ale także postaci związanych z naszym miastem (legendarnych, historycznych, współczesnych).

Jury konkursu dokona oceny i wyboru prac w 3 kategoriach wiekowych (kl. I-III, IV-VI, VII-VIII). Werdykt zostanie ogłoszony podczas imprezy finałowej, w czasie której nastąpi otwarcie wystawy pokonkursowej. Finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a wybrane prace, wzorem lat ubiegłych, będziemy chcieli wydać w formie widokówki! :)

Regulamin konkursu: https://cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-widokowka-z-krakowa