PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2024

Zostało nam dosłownie kilka ostatnich miejsc na drugi turnus półkolonii zimowych w Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38 dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat (roczniki 2014-2017).

Zajęcia półkolonijne będą się odbywać w terminie 12-16.02 oraz 19-23.02.2024 r., w turnusach tygodniowych (pięciodniowych), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 16.30, w budynku CM przy ul. Krupniczej 38.

 

polkolonie-zimowe-2024-DRUK

Zapisy:

Zapisy uczestników na minimum tygodniowe turnusy odbywają się w terminie 8-31 stycznia 2024 r.:

  • telefonicznie (12/ 430 00 15 wew. 237),  w godz. 8.00-13.00
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: zapisy@cmjordan.krakow.pl).

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ WPŁAT (po podanym terminie zapisów – przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc).

WAŻNE! – półkolonie zostaną uruchomione po deklaracji uczestnictwa (zapis + wpłata) minimum 12 osób na dany tydzień

Opłaty:

Opłata za udział w jednym turnusie tygodniowym (5 dni) wynosi 460 zł. Wpłatę całej kwoty za każdy turnus należy dokonać do 3 dni po dokonaniu zgłoszenia - przelewem, na podane niżej konto Centrum Młodzieży, w tytule wpisując:

„Półkolonie dla … … (tu wpisać imię i nazwisko dziecka) w terminie … (tu wpisać datę turnusu/turnusów)” w celu szybszego przyporządkowania wpłaty.

Nr konta Centrum Młodzieży: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430

Brak wpłaty całej kwoty (460 zł) za każdy tydzień w wyznaczonym terminie może spowodować anulowanie rezerwacji miejsca.

WAŻNE: ostatecznym potwierdzeniem zapisu (i udziału dziecka w półkoloniach) jest przesłanie dowodu wpłaty całej kwoty za turnus/turnusy na adres: zapisy@cmjordan.krakow.pl.

Nie jest możliwe zapisywanie dziecka na pojedyncze dni - jedynie na tygodniowe turnusy.

Zapewniamy:

-        bogaty program zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli Centrum Młodzieży, w tym 2 wycieczki w każdym tygodniu,

-        niezbędne materiały plastyczne i edukacyjne,

-        bilety wstępu do krakowskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz na zajęcia rekreacyjne,

-        codzienny dwudaniowy obiad z podwieczorkiem,

-        wodę bez limitu dostępną w trakcie zajęć i wycieczek.

Zniżki:

  • przy zapisie dziecka na dwa turnusy – 10 % zniżki na drugi turnus

Rezygnacja z zajęć, zwroty:

W razie rezygnacji z udziału dziecka w półkoloniach:

a) całkowity zwrot kosztów następuje pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku znalezienia przez zapisującego zastępstwa (innego uczestnika) w zamian za rezygnujące z uczestnictwa dziecko, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć

b) częściowy zwrot kosztów - pomniejszony o kwotę 100 zł/turnus, która staje się darowizną na rzecz Centrum Młodzieży - następuje pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć

c) w przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Centrum Młodzieży nie zwraca wniesionej wcześniej opłaty

d) istnieje możliwość zmiany terminu udziału dziecka w półkoloniach - w miarę wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Organizatorem.

Wstępny ramowy program dzienny dla uczestników zajęć:

  • 7.30 - 9.00 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy,
  • 9.00 - 13.00 - warsztaty tematyczne (teatr, taniec, muzyka, plastyka, ceramika, rękodzieło, sport i inne), pogadanki, wycieczki, projekcje filmów,
  • 13.00 - 13.45 - obiad + podwieczorek
  • 13.45 - 15.15 - kino
  • 15:15 - 16:30 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy

Informacje praktyczne dotyczące uczestnictwa w półkoloniach:

1. Zajęcia odbywają się w godzinach 7.30-16.30. Ze względu na program zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, prosimy o przyprowadzanie dzieci w godz. 7.30-9.00 i odbieranie ich do godz. 16.30.

2. Uczestnik zajęć powinien:

- mieć ze sobą obuwie na zmianę, wygodny strój do zajęć ruchowych (według uznania) oraz drugie  śniadanie,

- być ubrany stosownie do  pogody (w programie przewidziano wyjścia i wycieczki).

Informacje końcowe:

1. Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia deklaracji uczestnictwa oraz karty kwalifikacyjnej półkolonii (wg wzoru w załączeniu).

2. Zapisanie dziecka na półkolonie zimowe 2024 w Centrum Młodzieży jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu zapisów i uczestnictwa, regulaminu półkolonii oraz regulaminu uczestnika (w załączeniu).

 

Dokumenty do pobrania:

regulamin zapisów i uczestnictwa 2024

regulamin półkolonii zimowych 2024

deklaracja udziału w półkoloniach 2024

karta kwalifikacyjna 2024