PÓŁKOLONIE LETNIE 2024 W CENTRUM MŁODZIEŻY | DLA DZIECI 7-10 LAT

 EDIT: UWAGA! BRAK MIEJSC NA WSZYSTKIE TURNUSY!

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza przez całe wakacje dzieci w wieku od 7 do 10 lat  (roczniki 2014-2017) na półkolonie letnie. Zajęcia będą się odbywać w terminie 24.06-30.08.2024 r., w turnusach tygodniowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 16.30, w budynku CM przy ul. Krupniczej 38.

Zapisy ruszyły 10 kwietnia br. (środa). UWAGA: wpłaty przyjmujemy dopiero po dokonanym i potwierdzonym zapisie na wybrane turnusy. 

 

 

Zapisy:

Zapisy uczestników na minimum tygodniowe turnusy odbywają się w terminie 10 kwietnia –10 maja 2024 r.:

  • telefonicznie (12/ 430 00 15 wew. 237),  w godz. 8.00-13.00
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapisy@cmjordan.krakow.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność wpłat. Wpłaty przyjmujemy dopiero po dokonanym i potwierdzonym zapisie na wybrane turnusy. Po podanym terminie zapisów – przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc.

Opłaty:

Opłata za udział w jednym turnusie tygodniowym (5 dni) wynosi 460 zł, (w tej kwocie jest zawarta zaliczka rezerwacyjna w wysokości 100 zł/turnus), z wyjątkiem trzydniowego turnusu w dniach 12-14 sierpnia br., w którym opłata wynosi 300 zł (w tej kwocie jest zawarta zaliczka rezerwacyjna w wysokości 100 zł).

Wpłaty całej kwoty (w wysokości 460 zł za turnus) należy dokonać do 3 dni po dokonaniu zgłoszenia - przelewem, na podane niżej konto Centrum Młodzieży, w tytule wpisując:

„Półkolonie dla … … (tu wpisać imię i nazwisko dziecka) w terminie … (tu wpisać datę turnusu/turnusów)” w celu szybszego przyporządkowania wpłaty.

Nr konta Centrum Młodzieży: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430

Brak wpłaty całej kwoty (460 zł) w wyznaczonym terminie może spowodować anulowanie rezerwacji miejsca.

WAŻNE: ostatecznym potwierdzeniem zapisu (i udziału dziecka w półkoloniach) jest przesłanie dowodu wpłaty całej kwoty za turnus/turnusy na adres:  gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl.

Nie jest możliwe zapisywanie dziecka na pojedyncze dni - jedynie na tygodniowe turnusy.

Zapewniamy:

-        bogaty program zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli Centrum Młodzieży, w tym 2 wycieczki w każdym tygodniu,

-        niezbędne materiały plastyczne i edukacyjne,

-        bilety wstępu do krakowskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz na zajęcia rekreacyjne,

-        codzienny dwudaniowy obiad z podwieczorkiem,

-        wodę bez limitu dostępną w trakcie zajęć i wycieczek.

Zniżki:

  • przy zapisie dziecka na dwa turnusy lub więcej – 10% zniżki od drugiego turnusu (i ewentualnych kolejnych).

Rezygnacja z zajęć, zwroty:

W razie rezygnacji z udziału dziecka w półkoloniach:

a) całkowity zwrot kosztów (łącznie z zaliczką rezerwacyjną w wysokości 100 zł/turnus) następuje pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku znalezienia przez zapisującego zastępstwa (innego uczestnika) w zamian za rezygnujące z uczestnictwa dziecko, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć

b) częściowy zwrot kosztów (pomniejszony o kwotę zaliczki w wysokości 100 zł/turnus) następuje pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć

c) w przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Centrum Młodzieży nie zwraca wniesionej wcześniej opłaty

d) istnieje możliwość zmiany terminu udziału dziecka w półkoloniach - w miarę wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Organizatorem.

Wstępny ramowy program dzienny dla uczestników zajęć:

7.30 - 9.00 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy

9.00 - 13.00 - warsztaty tematyczne (teatr, taniec, muzyka, plastyka, ceramika, rękodzieło, sport i inne), pogadanki, wycieczki, projekcje filmów

13.00 - 13.45 - obiad + podwieczorek

13.45 - 15.15 - kino

15:15 - 16:30 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy

Informacje praktyczne dotyczące uczestnictwa w półkoloniach:

1. Zajęcia odbywają się w godzinach 7.30-16.30. Ze względu na program zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, prosimy o przyprowadzanie dzieci w godz. 7.30-9.00 i odbieranie ich do godz. 16.30.

2. Uczestnik zajęć powinien:

- mieć ze sobą obuwie na zmianę, wygodny strój do zajęć ruchowych (według uznania) oraz drugie  śniadanie,

- być ubrany stosownie do  pogody (w programie przewidziano wyjścia i wycieczki).

Informacje końcowe:

1. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do dostarczenia na recepcję Centrum Młodzieży, 10 dni przed planowanym turnusem, deklaracji uczestnictwa oraz karty kwalifikacyjnej półkolonii.

2. Zapisanie dziecka na półkolonie letnie 2024 w Centrum Młodzieży jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu zapisów i uczestnictwa, regulaminu półkolonii oraz regulaminu uczestnika (w załączeniu).

Dokumenty:

Regulamin zapisów i uczestnictwa 2024 r

Regulamin półkolonii letnich 2024

Regulamin uczestnika 2024

Karta Kwalifikacyjna 2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest  Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38  i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego. Informujemy, że:

1.Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl