PÓŁKOLONIE LETNIE 2024 W CENTRUM MŁODZIEŻY | DLA PRZEDSZKOLAKÓW (4-6 lat)

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza dzieci w wieku od 4 do 6 lat (roczniki 2018, 2019, 2020) na wakacyjny blok zajęć „PÓŁKOLONIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW”. Zajęcia będą odbywać się w terminie 24.06 - 26.07.2024 r., w turnusach tygodniowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–17.00, w budynku CM przy ul. Krupniczej 38.

UWAGA: brak wolnych miejsc!

 

Zapisy:

1. Zapisy stałych uczestników Akademii Twórczego Przedszkolaka w roku szkolnym 2023/2024, na minimum tygodniowe turnusy, odbywają się w terminie do 20.04.2024 r.:

·                    telefonicznie (12/ 430 00 15 wew. 245),  w godz. 9.00-15.30

·                    osobiście – u pracowników Akademii Twórczego Przedszkolaka w godzinach trwania zajęć ATP

·                    za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: astojek@cmjordan.krakow.pl).

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ WPŁAT (po podanym terminie zapisów – przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc).

2. Otwarte zapisy uczestników spoza Akademii Twórczego Przedszkolaka, na minimum tygodniowe turnusy, odbywają się w miarę wolnych miejsc, w terminie 6 maja-6 czerwca 2024 r.:

·                    telefonicznie (12/ 430 00 15 wew. 245),  w godz. 9.00-15.30

·                    za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: astojek@cmjordan.krakow.pl).

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ WPŁAT (po podanym terminie zapisów – przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc).

Opłaty:

1. Opłata dla stałych uczestników Akademii Twórczego Przedszkolaka w roku szkolnym 2023/2024 za udział w jednym turnusie tygodniowym (5 dni) wynosi 300 zł.
Wpłaty całej kwoty (w wysokości  300 zł  za turnus) należy dokonać do 26 kwietnia - data zaksięgowania na koncie CM.

2.       Opłata dla uczestników spoza Akademii Twórczego Przedszkolaka za udział w jednym turnusie tygodniowym (5 dni) wynosi 460 zł.

3.       Wpłaty całej kwoty (w wysokości 460 zł za turnus) należy dokonać do 3 dni po dokonaniu zgłoszenia - przelewem, na podane niżej konto Centrum Młodzieży, w tytule wpisując:

„PÓŁKOLONIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW dla … … (tu wpisać imię i nazwisko dziecka) w terminie … (tu wpisać datę turnusu/turnusów)” w celu szybszego przyporządkowania wpłaty.

Nr konta Centrum Młodzieży: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430

Brak wpłaty całej kwoty (460 zł) w wyznaczonym terminie może spowodować anulowanie rezerwacji miejsca.

WAŻNE: ostatecznym potwierdzeniem zapisu (i udziału dziecka w półkoloniach) jest przesłanie dowodu wpłaty całej kwoty za turnus/turnusy na adres:  astojek@cmjordan.krakow.pl.

Nie jest możliwe zapisywanie dziecka na pojedyncze dni - jedynie na tygodniowe turnusy.

 Zapewniamy:

-                    bogaty program zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli Centrum Młodzieży, w tym przynajmniej 1 wycieczka w każdym tygodniu,

-                    niezbędne materiały plastyczne i edukacyjne,

-                    bilety wstępu do krakowskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz na zajęcia rekreacyjne,

-                    całodzienne wyżywienie: śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad z podwieczorkiem,

-                    wodę bez limitu dostępną w trakcie zajęć i wycieczek.

Zniżki:

 
·           przy zapisie dziecka na dwa turnusy lub więcej – 10% zniżki od drugiego turnusu (i ewentualnych kolejnych)

·           przy zapisie dziecka, które w roku szkolnym 2023/2024 było uczestnikiem stałym zajęć w Akademii Twórczego Przedszkolaka - cena za turnus tygodniowy wynosi 300 zł. Cena i zniżka dotyczą turnusów lipcowych, turnus czerwcowy jest bezpłatny dla uczestników Akademii Twórczego Przedszkolaka w roku szkolnym 2023/2024.

Rezygnacja z zajęć, zwroty:

W razie rezygnacji z udziału dziecka w półkoloniach:

a) całkowity zwrot kosztów następuje pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku znalezienia przez zapisującego zastępstwa (innego uczestnika) w zamian za rezygnujące z uczestnictwa dziecko, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć

b) częściowy zwrot kosztów pomniejszony o kwotę 100 zł/turnus, która staje się darowizną na rzecz Centrum Młodzieży następuje pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć

c) w przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Centrum Młodzieży nie zwraca wniesionej wcześniej opłaty

d) istnieje możliwość zmiany terminu udziału dziecka w zajęciach - w miarę wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Organizatorem.

Wstępny ramowy program dzienny dla uczestników zajęć:

7.30  -  9.00 - gry i zabawy integracyjne, śniadanie

9.00 - 12.30 - warsztaty tematyczne (muzyka, plastyka, teatr, taniec, rękodzieło, sport i inne), wycieczki, projekcje filmów, drugie śniadanie

12:30  - obiad + deser

13:00 - 17:00 - warsztaty tematyczne (muzyka, plastyka, teatr, taniec, rękodzieło, sport i inne), projekcje filmów, zabawy w ogrodzie CM.

Informacje praktyczne dotyczące uczestnictwa w zajęciach:

1. Zajęcia odbywają się w godzinach 7.30-17.00. Ze względu na program zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, prosimy o przyprowadzanie dzieci w godz. 7.30-9.00 i odbieranie ich do godz. 17.00.

2. Uczestnik zajęć powinien:

- mieć ze sobą obuwie na zmianę, wygodny strój, zapasowe ubranie do przebrania (według uznania), 

- być ubrany stosownie do  pogody (w programie przewidziano wyjścia i wycieczki),

- mieć ze sobą mały plecaczek, a w nim bidon/butelkę na wodę, chusteczki higieniczne.

Informacje końcowe:

1. Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia deklaracji uczestnictwa oraz karty kwalifikacyjnej półkolonii.

2. Zapisanie dziecka na zajęcia „PÓLKOLONIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW” w Centrum Młodzieży jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu zapisów i uczestnictwa oraz regulaminu półkolonii (w załączeniu).

Dokumenty:

REGULAMIN ZAPISÓW I UCZESTNICTWA PÓŁKOLONIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW 2024

REGULAMIN ZAJĘĆ PÓŁKOLONIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW 2024

DEKLARACJA UDZIAŁU PÓŁKOLONIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW 2024

KARTA KWALIFIKACYJNA PÓŁKOLONIE DLA PRZEDSZKOALAKÓW 2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest  Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38  i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego. Informujemy, że:

1.Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl