Літні табори для дітей з України / Półkolonie letnie dla dzieci z Ukrainy

UKR Запрошуємо дітей з України 7-10 років до літніх таборів. На вас чекає багато активностей та цікавого часу.

POL Zapraszamy dzieci z Ukrainy w wieku 7-10 lat na półkolonie. To będzie ciekawie spędzony czas, z mnóstwem atrakcji!

 

ВАЖЛИВО! – дитина буде зарахована до табору після заяви на участь (реєстрація +

оплата), мінімальна кількість, 12 осіб на тиждень. Неможливо зареєструвати дитину на

один день - тільки тижневе перебування.

 

Реєстрація:

Karolina Kwiecień

Тел. 12/430 00 15 доп. 242, електронна адреса: latoua@cmjordan.krakow.pl

Кількість місць обмежена - черговість зголошення та оплата є вирішальною.

 

Будь ласка, в електронному листі вкажіть такі дані:

- прізвище, ім'я та дата народження дитини

- прізвище та ім'я одного з батьків або особи, яка його замінює,

- номер телефону, адреса електронної пошти одного з батьків або опікуна,

- зазначте дату з, і по яке число плануєте щоб ваша дитина перебувала у денному таборі – 1 чи 2 тижні.

 

Надаємо:

- 5-денне перебування

- опіка з 7.30-16.30 (прийом дітей до 9.00, забирати дітей можна з 14.00)

- група з 15 дітей

- українські вихователі

- заняття проводитимуться українською мовою

- майстер-класи, ігри та розваги, екскурсії в музеї та парк.

- обід з двох страв, щодня

- художні та навчальні матеріали

- вхідні квитки до культурно-освітніх закладів Кракова, транспортні витрати

- страхування.

 

Місце проведення табору: Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38.

 

Терміни табору: 5-9, 12-14, 19-23 i 26-30.VIII.2024

 

Загальна денна програма:

7.30 - 9.00 - заняття з вихователем, ігри та розваги.

9.00 - 13.00 - тематичні майстер-класи, походи в парк, екскурсії,

13:00 - 13:45 - обід

13:45 - 16:30 - заняття з вихователем, ігри та розваги.

 

Оплата:

Оплата за участь в тижневому таборі становить 400,00 злотих (тиждень 12-14/08 300,00 злотих ), у цю суму входить депозит за бронювання в розмірі 100 злотих за весь період перебування включено. Оплату всієї суми, 400,00 злотих ( або 300,00) за перебування потрібно внести протягом 7 днів після реєстрації - банківським переказом, на вказану адресу, під обліковим записом Молодіжного центру, у заголовку потрібно написати: «Зимовий табір для дітей з України (вкажіть ім'я та прізвище дитини) протягом ... (тут вкажіть дату перебування з і по яке число).

Номер рахунку Молодіжного центру: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430

Несплата повної суми у вказані терміни, може спричинити анулювання резервації.

 

Знижки:

При реєстрації двох і більше дітей (поширюється на братів і сестер) – знижка 10% на другу (і наступну) дитину.

 

Відмова від табору, повернення коштів:

В разі відмови від участі вашої дитини в таборі:

a) повне повернення коштів (включаючи заставу за бронювання 100 злотих за 1 зміну) можливе за умови подання письмової заяви про відмову, в електронному вигляді, у випадку, якщо учасник знайде на своє місце заміну (тобто іншого учасника). Заміна можлива не пізніше ніж за 5 днів до запланованої дати початок табору.

б) часткове повернення (за вирахуванням передоплати 100 злотих/поїздка) відбувається за умови, подання письмової заяви про відмову в електронному вигляді не пізніше 5 днів до запланованої дати початку табору.

в) у разі відмови від табору менш ніж за 5 робочих днів запланованої дати до початку табору, Молодіжний центр не повертає, кошти що були сплачені.

г) можлива зміна дати участі дитини в таборі - за наявності місць, за погодженням з організатором.

 

Заключна інформація:

1. Пропозиція діє, для дітей з України.

2. У перший день перебування дитини в таборі, батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: заповнити та залишити у вчителя кваліфікаційну картку та декларацію про участь дитини у денному таборіу (за зразком, що додається).

3. Зарахування дитини до денного табору, означає прийняття правил реєстрації участі правила денного табору та правила учасника (додаються).

 

Документи для завантаження:

UKR Положення реєстрації та участі 2024

UKR правила перебування у таборах 2024

UKR Кваліфікаційна Картка 2024

UKR ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ У ТАБОРАХ 2024

 

--------------------------------------------------------- 

WAŻNE! – półkolonie zostaną uruchomione po deklaracji uczestnictwa (zapis + wpłata) minimum 12 osób na dany tydzień. Nie jest możliwe zapisywanie dziecka na pojedyncze dni - jedynie na tygodniowe turnusy.


Zapisy:

Karolina Kwiecień

Tel. 12/ 430 00 15 wew. 242,  e-mail: latoua@cmjordan.krakow.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zapisu potwierdzona wpłatą.

 

W treści e-maila zgłoszenia należy podać:

·        imię, nazwisko dziecka oraz datę urodzenia

·        imię i nazwisko rodzica lub opiekuna,

·        telefon, e-mail rodzica lub opiekuna,

·        wskazanie terminu półkolonii – 1 lub 2 turnusy

 

Zapewniamy:

- turnusy 5 dniowe

- opiekę 7.30-16.30 (przyprowadzanie do 9.00, odbiór dzieci od 14.00)

- 15 osobową grupę dzieci

- ukraińskich opiekunów

- zajęcia prowadzone w języku ukraińskim

- zajęcia warsztatowe, gry i zabawy, wyjścia do muzeów i parku

- codziennie dwudaniowy obiad

- niezbędne materiały plastyczne i edukacyjne

- bilety wstępu do krakowskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych, koszty transportu

- ubezpieczenie

  

Miejsce: Centrum Młodzieży ul. Krupnicza 38.

Turnusy:  5-9, 12-16, 19-23 i 26-30.VIII.2024.

 

Ramowy program dzienny:

7.30 - 9.00 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy
9.00 - 13.00 - warsztaty tematyczne, wyjścia do parku, wycieczki,
13.00 - 13.45 - obiad
13.45 - 16:30 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy

Opłaty: opłata za udział w jednym turnusie tygodniowym wynosi 400 zł (w tej kwocie jest zawarta zaliczka rezerwacyjna w wysokości 100 zł/turnus). Wpłaty całej kwoty w wysokości 400 zł za turnus należy dokonać do 3 dni po dokonaniu zgłoszenia - przelewem, na podane niżej konto Centrum Młodzieży, w tytule wpisując: „Półkolonie dla dzieci z Ukrainy (tu wpisać imię i nazwisko dziecka) w terminie … (tu wpisać datę turnusu/turnusów)”.
Nr konta Centrum Młodzieży: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430
Brak wpłaty całej kwoty w wyznaczonym terminie może spowodować anulowanie rezerwacji miejsca.

Zniżki: przy zapisie dwójki lub więcej dzieci (dotyczy rodzeństwa) - 10% zniżki na drugie (i kolejne) dziecko.

Rezygnacja z zajęć, zwroty:

W razie rezygnacji z udziału dziecka w półkoloniach:
a) całkowity zwrot kosztów (łącznie z zaliczką rezerwacyjną w wysokości 100 zł/turnus) następuje pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku znalezienia przez zapisującego zastępstwa (innego uczestnika) w zamian za rezygnujące z uczestnictwa dziecko, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć
b) częściowy zwrot kosztów (pomniejszony o kwotę zaliczki w wysokości 100 zł/turnus) następuje pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć
c) w przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Centrum Młodzieży nie zwraca wniesionej wcześniej opłaty
d) istnieje możliwość zmiany terminu udziału dziecka w półkoloniach - w miarę wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Organizatorem.

 

Informacje końcowe:

1.      Oferta przeznaczona jest dla dzieci z Ukrainy.

2.      Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia deklaracji uczestnictwa oraz karty kwalifikacyjnej półkolonii (wg wzoru w załączeniu).

3.      Zapisanie dziecka na półkolonię oznacza akceptację regulaminu zapisów i uczestnictwa, regulaminu półkolonii oraz regulaminu uczestnika (w załączeniu). 

 

Dokumenty do pobrania:

 

wyżej - w wersji ukraińskojęzycznej

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego.

Informujemy, że:
1.Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl