Mistrzejowice - półkolonie letnie 2021 w dzielnicy XV

Centrum Młodzieży zaprasza dzieci w wieku od 6 do 9 lat na półkolonie letnie w Mistrzejowicach, w Nowej Hucie! W ofercie m.in.: zajęcia i warsztaty prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, bilety wstępu do krakowskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz na zajęcia rekreacyjne, codzienny dwudaniowy obiad oraz deser.

Półkolonie, Mistrzejowice, plakat-1-1

 

Zajęcia będą się odbywać w terminie 28.06-27.08.2021 r., w turnusach tygodniowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, w "Pracowni Mistrzejowickiej" - budynku Rady Dzielnicy XV, ul. Miśnieńska 58/ Os. Tysiąclecia

WAŻNE! – półkolonie zostaną uruchomione po deklaracji uczestnictwa (zapis+wpłata) minimum 15 osób.

 
Zapisy:

Zapisy uczestników na minimum tygodniowe turnusy odbywają się w terminie 22 marca – 21 czerwca 2021 r.:

telefonicznie: 12 430 00 15 wew. 224 lub 243
za pośrednictwem poczty elektronicznej: promocja@cmjordan.krakow.pl
Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ WPŁAT (po podanym terminie zapisów – przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc).

 
Opłaty:

Opłata za udział w jednym turnusie tygodniowym wynosi 350 zł. Ta kwota zawiera bezzwrotną opłatę gwarancyjną w wysokości 100 zł.

Wpłaty całej kwoty za turnus/turnusy należy dokonać przelewem na podane niżej konto Centrum Młodzieży do 5 dni po dokonaniu zgłoszenia, w tytule wpisując:

„Półkolonie Mistrzejowicach" dla … … (tu wpisać imię i nazwisko dziecka) w terminie … (tu wpisać datę turnusu/turnusów)” w celu szybszego przyporządkowania wpłaty.

Nr konta Centrum Młodzieży: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430

Dowód wpłaty całej kwoty (za turnus/turnusy) na konto Centrum Młodzieży jest potwierdzeniem miejsca na półkoloniach. Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres: promocja@cmjordan.krakow.pl

Nie jest możliwe zapisywanie dziecka na pojedyncze dni - jedynie na tygodniowe turnusy.

W cenie są zawarte:

bogaty program zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli
niezbędne materiały plastyczne i edukacyjne,
bilety wstępu do krakowskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz na zajęcia rekreacyjne,
codzienny dwudaniowy obiad oraz deser,
woda bez limitu dostępna w trakcie zajęć i wycieczek.

Zniżki:

przy zapisie dwójki dzieci przysługuje zniżka 10% na każde dziecko, w przypadku kolejnych dzieci - 15%,
dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem - 15% zniżki,
dla posiadaczy Karty Krakowskiej - 5% zniżki.
Uwaga: powyższe zniżki nie łączą się ze sobą.


Rezygnacja z zajęć, zwroty:

W razie rezygnacji z udziału dziecka w półkoloniach istnieje możliwość zwrotu wniesionej opłaty (pomniejszonej o opłatę gwarancyjną w wysokości 100 zł/turnus) pod warunkiem złożenia pisemnej prośby z uzasadnieniem, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.

W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Centrum Młodzieży nie zwraca wniesionej wcześniej opłaty.

UWAGA! Całkowity zwrot kosztów (łącznie z opłatą gwarancyjną) następuje tylko w przypadku znalezienia przez zapisującego zastępstwa za rezygnujące z uczestnictwa dziecko.

Istnieje możliwość zmiany terminu udziału dziecka w półkoloniach - w miarę wolnych miejsc, po uzgodnieniu z organizatorem.

 
Ramowy program dzienny dla uczestników zajęć:

8:00  - 9.45 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy

9.45 - 14.15 - warsztaty tematyczne (teatr, taniec, muzyka, plastyka, rękodzieło, sport i inne), wycieczki, projekcje filmów)

14:15  - obiad + deser

14:45  - 16:00 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy


Informacje praktyczne dotyczące uczestnictwa w półkoloniach:

Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00 - 16.00. Ze względu na program zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, prosimy o przyprowadzanie dzieci w godz. 8.00 - 9.00 i odbieranie ich do godz. 16.00.
Uczestnik zajęć powinien:

- mieć ze sobą obuwie na zmianę, wygodny strój do zajęć ruchowych (według uznania) oraz drugie  śniadanie,

- być ubrany stosownie do  pogody (w programie przewidziano wyjścia i wycieczki).


Informacje końcowe:

Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia deklarację udziału w półkolonii wg wzoru w załączeniu. Druk dostępny jest również na stronie internetowej www.cmjordan.krakow.pl oraz - przed zajęciami - u nauczyciela.
Zapisanie dziecka na półkolonie letnie 2021 z Centrum Młodzieży w Dzielnicy XV Mistrzejowice jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

Pliki do pobrania:
Deklaracja udziału
Karta kwalifikacyjna
Regulamin półkolonii
Regulamin zapisów i uczestnictwa