Akademia "Poza stereotypy"

Dla kogo?
młodzież w wieku 13-19 lat oraz studenci

Opis zajęć:
Celem zajęć jest aktywizowanie młodzieży w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz społeczności lokalnej oraz osób z niepełnosprawnościami i wspieranie projektów Centrum Młodzieży, także działalność konsultacyjna oraz realizacja autorskich pomysłów uczestników. Zajęcia pozwalają poszerzyć zainteresowania i rozwijać świadomość społeczną. Mają charakter warsztatowy i oferują udział w realizowanych projektach; zakładają aktywny udział uczestników.

Termin:
raz w tygodniu

Miejsce:
Al. Focha 40, ul. Krupnicza 38 oraz różne lokalizacje, w zależności od charakteru zajęć

Kontakt z instruktorem:
Anna Szczęsny
E: pozastereotypy@cmjordan.krakow.pl