Półkolonie letnie 2023

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza przez całe wakacje dzieci w wieku od 7 do 10 lat (roczniki 2013-2016) na półkolonie letnie. Zapisy wystartowały 5 kwietnia br.

UWAGA: mamy jeszcze wolne miejsca w terminie 16-18 sierpnia 2023 r.

Zajęcia będą się odbywać w terminie 26.06-25.08.2023 r., w turnusach tygodniowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 16.30, w budynku CM przy ul. Krupniczej 38.

 

WAŻNE! – półkolonie zostaną uruchomione po deklaracji uczestnictwa (zapis + wpłata) minimum 12 osób na dany tydzień

Zapisy:

Zapisy uczestników na minimum tygodniowe turnusy odbywają się w terminie 5 kwietnia – 5 maja 2023 r.:

 • telefonicznie (12/ 430 00 15 wew. 237), w godz. 8.00-13.00
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl lub sekretariat@cmjordan.krakow.pl).

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ WPŁAT (po podanym terminie zapisów – przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc).

Opłaty:

Opłata za udział w jednym turnusie tygodniowym (5 dni) wynosi 460 zł (w tej kwocie jest zawarta zaliczka rezerwacyjna w wysokości 100 zł/turnus), z wyjątkiem trzydniowego turnusu w dniach 16-18 sierpnia br., w którym opłata wynosi 300 zł (w tej kwocie jest zawarta zaliczka rezerwacyjna w wysokości 100 zł).
Wpłaty całej kwoty w wysokości 460 zł za turnus (lub 300 zł - za turnus 16-18 sierpnia br.) należy dokonać do 3 dni po dokonaniu zgłoszenia - przelewem, na podane niżej konto Centrum Młodzieży, w tytule wpisując:
„Półkolonie dla … … (tu wpisać imię i nazwisko dziecka) w terminie … (tu wpisać datę turnusu/turnusów)” w celu szybszego przyporządkowania wpłaty.
Nr konta Centrum Młodzieży: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430
Brak wpłaty całej kwoty (460 zł lub – w przypadku turnusu 16-18 sierpnia br. - 300 zł) w wyznaczonym terminie może spowodować anulowanie rezerwacji miejsca.

WAŻNE: ostatecznym potwierdzeniem zapisu (i udziału dziecka w półkoloniach) jest przesłanie dowodu wpłaty całej kwoty za turnus/turnusy na adres: gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl.
Nie jest możliwe zapisywanie dziecka na pojedyncze dni - jedynie na tygodniowe turnusy.

Zapewniamy:

 • bogaty program zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli Centrum Młodzieży, w tym 2 wycieczki w każdym tygodniu,
 • niezbędne materiały plastyczne i edukacyjne,
 • bilety wstępu do krakowskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz na zajęcia rekreacyjne,
 • codzienny dwudaniowy obiad z podwieczorkiem,
 • wodę bez limitu dostępną w trakcie zajęć i wycieczek.

Zniżki:

 • przy zapisie dwójki lub więcej dzieci (dotyczy rodzeństwa) - 10% zniżki na drugie (i kolejne) dziecko,
 • przy zapisie dziecka na dwa turnusy lub więcej – 10% zniżki od drugiego turnusu (i ewentualnych kolejnych),
 • uczestnicy zajęć stałych w Centrum Młodzieży - 5% zniżki,
 • dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem - 5% zniżki,
 • dla posiadaczy Karty Krakowskiej - 5% zniżki.

Uwaga: powyższe zniżki nie łączą się ze sobą (to oznacza, że można skorzystać tylko z jednej z powyższych opcji zniżek)

Rezygnacja z zajęć, zwroty:

W razie rezygnacji z udziału dziecka w półkoloniach:
a) całkowity zwrot kosztów (łącznie z zaliczką rezerwacyjną w wysokości 100 zł/turnus) następuje pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku znalezienia przez zapisującego zastępstwa (innego uczestnika) w zamian za rezygnujące z uczestnictwa dziecko, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć
b) częściowy zwrot kosztów (pomniejszony o kwotę zaliczki w wysokości 100 zł/turnus) następuje pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji drogą elektroniczną, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć
c) w przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Centrum Młodzieży nie zwraca wniesionej wcześniej opłaty
d) istnieje możliwość zmiany terminu udziału dziecka w półkoloniach - w miarę wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Organizatorem.

Wstępny ramowy program dzienny dla uczestników zajęć:

7.30 - 9.00 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy,
9.00 - 13.00 - warsztaty tematyczne (teatr, taniec, muzyka, plastyka, ceramika, rękodzieło, sport i inne), pogadanki, wycieczki, projekcje filmów,
13.00 - 13.45 - obiad + podwieczorek
13.45 - 15.15 - kino
15:15 - 16:30 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy

Informacje praktyczne dotyczące uczestnictwa w półkoloniach:

1. Zajęcia odbywają się w godzinach 7.30-16.30. Ze względu na program zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, prosimy o przyprowadzanie dzieci w godz. 7.30-9.00 i odbieranie ich do godz. 16.30.
2. Uczestnik zajęć powinien:
- mieć ze sobą obuwie na zmianę, wygodny strój do zajęć ruchowych (według uznania) oraz drugie śniadanie,
- być ubrany stosownie do pogody (w programie przewidziano wyjścia i wycieczki).

Informacje końcowe:

1. Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia deklaracji uczestnictwa oraz karty kwalifikacyjnej półkolonii (wg wzoru poniżej).
2. Zapisanie dziecka na półkolonie letnie 2023 w Centrum Młodzieży jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu zapisów i uczestnictwa, regulaminu półkolonii oraz regulaminu uczestnika (w załączeniu).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin Zapisów i Uczestnictwa w Półkoloniach 2023

Deklaracja Udziału Półkolonie 2023

Karta Kwalifikacyjna Półkolonie 2023

Regulamin Półkolonii 2023

Regulamin Uczestnika Półkolonie 2023

-----------------------------------------------------

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego. Informujemy, że:
1.Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl