Małopolski Konkurs Prac Matematycznych

MAŁOPOLSKI KONKURS PRAC MATEMATYCZNYCH zakończony SESJĄ MATEMATYCZNĄ

Dla kogo?
młodzież ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich (licea ogólnokształcące i technika) z województwa małopolskiego

Tematyka konkursu:
Konkurs organizowany jest rokrocznie wspólnie z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, a w szczególności rozwijanie umiejętności pisania i wypowiadania się o matematyce.
Nadsyłane na konkurs prace (pisane indywidualnie lub zbiorowo pod kierunkiem nauczyciela) oceniane będą przez pracowników naukowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego.

Pracę w trzech wydrukowanych egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (płyta CD) należy przesłać do 28 lutego 2018 r. na adres Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków. Do pracy należy dołączyć informacje o autorze (autorach) pracy: imię i nazwisko (imiona i nazwiska), nazwę szkoły wraz z adresem pocztowym i elektronicznym, telefon kontaktowy.

 

Laureaci Małopolskiego Konkursu Prac Matematycznych – Małopolskiej Sesji Matematycznej:
Małopolskie Sesje Matematyczne. 

Lista finalistów:
Finaliści MKM

 

Regulamin konkursu:
Konkurs_prac_matematycznych