Małopolski Konkurs Prac Matematycznych

MAŁOPOLSKI KONKURS PRAC MATEMATYCZNYCH zakończony SESJĄ MATEMATYCZNĄ

Dla kogo?
młodzież ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich (licea ogólnokształcące i technika) z województwa małopolskiego

Tematyka konkursu:
Konkurs organizowany jest rokrocznie wspólnie z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, a w szczególności rozwijanie umiejętności pisania i wypowiadania się o matematyce.
Nadsyłane na konkurs prace (pisane indywidualnie lub zbiorowo pod kierunkiem nauczyciela) oceniane będą przez pracowników naukowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego.


 

 

 Informacje o kolejnej edycji konkursu w roku szkolnym 2018/19 już wkrótce!