Małopolski Konkurs Prac Matematycznych

MAŁOPOLSKI KONKURS PRAC MATEMATYCZNYCH zakończony SESJĄ MATEMATYCZNĄ

Dla kogo?
młodzież ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich (licea ogólnokształcące i technika) z województwa małopolskiego

Tematyka konkursu:
Konkurs organizowany jest rokrocznie wspólnie z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, a w szczególności rozwijanie umiejętności pisania i wypowiadania się o matematyce.
Nadsyłane na konkurs prace (pisane indywidualnie lub zbiorowo pod kierunkiem nauczyciela) oceniane będą przez pracowników naukowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

Edycja 2019:
Pracę w trzech wydrukowanych egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (płyta CD) należy przesłać do 28 lutego 2019 r. na adres Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków (z dopiskiem: MAŁOPOLSKI KONKURS PRAC MATEMATYCZNYCH).  

 

Regulamin konkursu:
Małopolski Konkurs Prac MatematycznychDodatkowe informacje:
Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk
T: 12 430-00-15 wew. 230/ kom.: 506 012 661
E: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl