August Emil Fieldorf a Legiony Polskie

Tegoroczna V edycja konkursu o gen. Auguście E. Fieldorfie „Nilu“ związana jest ze 110. rocznicą powstania Legionów Polskich. Chcemy przypomnieć historię uczestnictwa Augusta E. Fieldorfa na szlaku bojowym Legionów Polskich oraz w 110. rocznicę ich powstania.


Proponujemy trzy kategorie konkursu:

1. Konkurs fotograficzny (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych)

2.konkurs plastyczny (dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych)

3. Konkurs literacki (dla uczniów szkół ponadpodstawowych)


Termin nadsyłania prac:  do 13 marca 2024 r.

Kartę zgłoszenia w pliku word doc., prace fotograficzne oraz sfotografowane prace plastyczne w formacie jpg, png i prace literackie w pliku word doc lub pdf należy przesłać na adres email: patriotyczny@cmjordan.krakow.pl z dopiskiem V konkurs Nil. Wydrukowaną i podpisaną kartę zgłoszenia, prace fotograficzne, prace plastyczne i wydrukowane prace literackie można również przynieść do biura Ośrodka Edukacji Obywatelskiej, które znajduje się w sali nr 20 (I piętro) budynku Szkoły Podstawowej z OI
nr 3, przy ul. Topolowej 22. w poniedziałki i środy w godzinach 12:00 - 15:00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się).

Szczegóły w regulaminie.

 

REGULAMIN:
Regulamin V konkursu o Gen. Nilu


KARTA ZGŁOSZENIA:
NIL-KARTA-ZGLOSZENIA-V EDYCJA KONKURSU


BROSZURA:
Historia gen. Nila


Dodatkowe informacje:
Mariusz Jabłoński
E: mjablonski@cmjordan.krakow.pl
T: 12 259-49-37 lub 793-216-555