Młodzieżowe Prezentacje Teatralne

Młodzieżowe Prezentacje Teatralne "Teatr moich marzeń" to konkurs dokonań amatorskich zespołów teatralnych działających w krakowskich liceach i domach kultury. W latach wcześniejszych zobaczyliśmy między innymi nowe interpretacje klasyki literatury (A. Czechowa, J. Tuwima, K. I. Gałczyńskiego, W. Gombrowicza) oraz ciekawe adaptacje prozy i poezji współczesnej (S. Mrożka, J. Kaczmarskiego, A. Osieckiej). Ideą przeglądu jest odkrywanie młodych talentów oraz promowanie kultury teatralnej. Nasz konkurs to także szansa na udoskonalenie swoich umiejętności aktorskich i zdobycie nowych doświadczeń. 

Zgodnie z tradycją konkursu pragniemy umożliwić młodym ludziom prezentację autorskich dokonań. Proponujemy otwartą formułę przeglądu. Nie sugerujemy ani tematu, ani formy wypowiedzi dopuszczając krótkie adaptacje dramatu, montaże poetyckie, spektakle autorskie czy realizacje nawiązujące do kabaretu lub teatru piosenki. Jury oceni autentyczność i samodzielność w doborze tematyki i formy wypowiedzi oraz oryginalność przekazu scenicznego.

WYNIKI MŁODZIEŻOWYCH PREZENTACJI TEATRALNYCH 2021:
Protokół jury

 

 

Dodatkowe informacje:
Alicja Nowak - Muller
E: amuller@cmjordan.krakow.pl 
T: 12 430 00 15, wew. 225 lub 886208332