Młodzieżowe Prezentacje Teatralne

Młodzieżowe Prezentacje Teatralne to konkurs dokonań amatorskich zespołów teatralnych działających w krakowskich liceach i domach kultury. Zeszłoroczna edycja przyciągnęła na scenę wiele młodzieży, która sięga do klasyki literatury (A. Czechowa, J. Tuwima, K. I. Gałczyńskiego, W. Gombrowicza), próbując na nowo odczytać i zinterpretować te teksty, ale także do prozy i poezji współczesnej (S. Mrożka, J. Kaczmarskiego, A. Osieckiej). Przegląd ma na celu szerzyć kulturę teatru, umiejętności i talentów młodych aktorów. Zeszłoroczne inscenizacje pozytywnie zaskoczyły naszych jurorów.

Zgodnie z tradycją konkursu pragniemy umożliwić młodym ludziom prezentację autorskich dokonań.
Proponujemy otwartą formułę przeglądu. Nie sugerujemy ani tematu, ani formy wypowiedzi dopuszczając krótkie adaptacje dramatu, montaże poetyckie, spektakle autorskie, realizacje nawiązujące do kabaretu czy teatru piosenki. Jury oceni autentyczność i samodzielność w doborze tematyki i formy wypowiedzi, oryginalność przekazu scenicznego.

Ponadto, zapraszamy młodych twórców i opiekunów grup teatralnych do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych zadaniom aktorskim i reżyserskim, które mają miejsce podczas trwania eliminacji.

 

W tym roku MPT obchodzą swój jubileusz 30-lecia. Uroczysta gala finałowa odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w Teatrze Nowym Proxima.

 

 

REGULAMIN

MŁODZIEŻOWYCH PREZENTACJI TEATRALNYCH

Teatr moich marzeń

 

1. W przeglądzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz zespoły istniejące przy  domach kultury.
 

2. Karty zgłoszeń uczestnictwa w przeglądzie prosimy nadesłać do 4 marca 2019 r. na adres: amuller@cmjordan.krakow.pl

 

3. Eliminacje (przegląd spektakli) odbędą się 13 i 14 marca 2019 r. w Centrum Młodzieży
 

4. Zespoły zakwalifikowane do finału będą miały możliwość przeprowadzenia próby fragmentów spektaklu w teatrze.
Czas prezentacji  nie powinien przekraczać 35 minut.

 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania występów.
 

6. Jury bierze pod uwagę następujące kryteria oceny: oryginalność zgłoszonej propozycji, walory artystyczne oraz komunikatywność wypowiedzi teatralnej.
 

 

Dodatkowe informacje: Alicja Nowak - Muller
E: amuller@cmjordan.krakow.pl
T: 12 430 00 15.wew. 225 lub 886208332

 

 

Karta zgłoszenia oraz regulamin - dokumenty do pobrania:

MPT_2019.doc