Młodzieżowe Prezentacje Teatralne

UWAGA! Tegoroczne eliminacje do konkursu Młodzieżowe Prezentacje Teatralne odbędą się online. Nagrania prosimy przesyłać poprzez darmową platformę WeTransfer na adres: amuller@cmjordan.krakow.pl. Na ten sam adres e-mail należy wysłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia. Na Wasze realizacje czekamy do 15 grudnia 2020 roku. 

Młodzieżowe Prezentacje Teatralne "Teatr moich marzeń" to konkurs dokonań amatorskich zespołów teatralnych działających w krakowskich liceach i domach kultury. W latach wcześniejszych zobaczyliśmy między innymi nowe interpretacje klasyki literatury (A. Czechowa, J. Tuwima, K. I. Gałczyńskiego, W. Gombrowicza) oraz ciekawe adaptacje prozy i poezji współczesnej (S. Mrożka, J. Kaczmarskiego, A. Osieckiej). Ideą przeglądu jest odkrywanie młodych talentów oraz promowanie kultury teatralnej. Nasz konkurs to także szansa na udoskonalenie swoich umiejętności aktorskich i zdobycie nowych doświadczeń. 

Zgodnie z tradycją konkursu pragniemy umożliwić młodym ludziom prezentację autorskich dokonań. Proponujemy otwartą formułę przeglądu. Nie sugerujemy ani tematu, ani formy wypowiedzi dopuszczając krótkie adaptacje dramatu, montaże poetyckie, spektakle autorskie czy realizacje nawiązujące do kabaretu lub teatru piosenki. Jury oceni autentyczność i samodzielność w doborze tematyki i formy wypowiedzi oraz oryginalność przekazu scenicznego.

  

Dodatkowe informacje: Alicja Nowak - Muller
E: amuller@cmjordan.krakow.pl 
T: 12 430 00 15, wew. 225 lub 886208332

 

Karta zgłoszenia oraz regulamin - dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia na Młodzieżowe prezentacje teatralne 2020

Regulamin Młodzieżowych prezentacji teatralnych 2020