Ferie w mieście

Między 27 stycznia a 7 lutego 2020 r. serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat na półkolonie zimowe. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 w budynku CM przy ul. Krupniczej 38. Zapisy ruszają już 2 grudnia (poniedziałek)!

PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2020
W CENTRUM MŁODZIEŻY IM. DR. H. JORDANA W KRAKOWIE
- regulamin zapisów i uczestnictwa

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat na półkolonie zimowe.
Zajęcia będą się odbywać w terminie 27.01-7.02.2020 r., w turnusach tygodniowych, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, w budynku CM przy ul. Krupniczej 38. Dzieci będą podzielone na dwie grupy wiekowe: 6-9 lat oraz 10-12 lat.
WAŻNE! – półkolonie zostaną uruchomione po deklaracji uczestnictwa (zapis+wpłata) minimum 12 osób.

Zapisy:
Zapisy uczestników na minimum tygodniowe turnusy odbywają się w terminie 2-20 grudnia 2019 r.:

  • telefonicznie (12/ 430 00 15 wew. 237 lub 202)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: gmorbitzer@cmjordan.krakow.pl lub sekretariat@cmjordan.krakow.pl)

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje KOLEJNOŚĆ WPŁAT (po podanym terminie zapisów – przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc).

Opłaty:
Opłata za udział w jednym turnusie tygodniowym wynosi 250 zł. Ta kwota zawiera bezzwrotną opłatę gwarancyjną w wysokości 50 zł.
Nie jest możliwe zapisywanie dziecka na pojedyncze dni - jedynie na tygodniowe turnusy.
Wpłaty bezzwrotnej opłaty gwarancyjnej w wysokości 50 zł należy dokonać przelewem na konto Centrum Młodzieży w terminie do trzech dni od zapisania dziecka na zajęcia. Pozostałą wpłatę w wysokości 200 zł należy uiścić w terminie 2-15.01.2020 r. Dowód wpłaty całej kwoty (za turnus/turnusy) na konto Centrum Młodzieży jest potwierdzeniem miejsca na półkoloniach.

W cenie są zawarte:

  • bogaty program zajęć i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli-instruktorów Centrum Młodzieży,
  • niezbędne materiały plastyczne i edukacyjne,
  • bilety wstępu do krakowskich instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz na zajęcia rekreacyjne,
  • codzienny dwudaniowy obiad z podwieczorkiem,
  • woda bez limitu dostępna w trakcie zajęć i wycieczek.

Zniżki:

  • przy zapisie dwójki dzieci przysługuje zniżka 10% na każde dziecko, w przypadku kolejnych dzieci - 15%,
  • dla posiadaczy Krakowskiej Kart Rodzinnej 3+ oraz Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem - 15% zniżki,
  • dla posiadaczy Karty Krakowskiej - 5% zniżki.

Uwaga: powyższe zniżki nie łączą się ze sobą.

Rezygnacja z zajęć, zwroty:
W razie rezygnacji z udziału dziecka w półkolonii istnieje możliwość zwrotu wniesionej opłaty (pomniejszonej o opłatę gwarancyjną w wysokości 50 zł/turnus) pod warunkiem złożenia pisemnej prośby z uzasadnieniem, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć Centrum Młodzieży nie zwraca wniesionej wcześniej opłaty.
UWAGA! Całkowity zwrot kosztów (łącznie z opłatą gwarancyjną) następuje tylko w przypadku znalezienia przez zapisującego zastępstwa za rezygnujące z uczestnictwa dziecko.
Istnieje możliwość zmiany terminu udziału dziecka w półkoloniach - w miarę wolnych miejsc, po uzgodnieniu z organizatorem.

Wpłaty:
Wpłat prosimy dokonywać przelewem na podane niżej konto Centrum Młodzieży do 3 dni po dokonaniu zgłoszenia, w tytule wpłaty wpisując:
„Półkolonie zimowe dla ... (tu wpisać imię i nazwisko dziecka) w terminie … (tu wpisać datę turnusu/turnusów)” w celu szybszego przyporządkowania wpłaty.
Nr konta Centrum Młodzieży: 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430

Ramowy program dzienny dla uczestników zajęć:
8:00 - 10:00 - zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy
10:00 - 13:45 - warsztaty tematyczne dla dzieci (teatr, taniec, muzyka, plastyka, ceramika, rękodzieło, sport), pogadanki, wycieczki
13:45 - obiad + podwieczorek
14:15 - 16:00 - projekcja filmu, zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy

Informacje praktyczne dotyczące uczestnictwa w półkoloniach:

1. Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-16.00. Ze względu na program zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, prosimy o przyprowadzanie dzieci w godz. 8.00 - 9.00 i odbieranie ich do godz. 16.00.
2. Uczestnik zajęć powinien:
- mieć ze sobą obuwie na zmianę, wygodny strój do zajęć ruchowych (według uznania) oraz drugie śniadanie,
- być ubrany stosownie do pogody (w programie przewidziano wyjścia i wycieczki).

Informacje końcowe:
1. Przed pierwszymi zajęciami rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i pozostawienia u prowadzącego zajęcia oświadczenia wg wzoru w załączeniu. Druk oświadczenia jest dostępny również na stronie internetowej www.cmjordan.krakow.pl, w recepcji Centrum Młodzieży oraz - przed zajęciami - u nauczyciela-instruktora.
2. Zapisanie dziecka na półkolonie zimowe 2020 w Centrum Młodzieży jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.


Do pobrania:
półkolonie 2020 w CM - regulamin zapisów i uczestnictwa
Oświadczenie rodziców półkolonie 2020