Studio Filmu Fabularnego

Dla kogo? młodzież w wieku 15+ lat


Opis zajęć:
Podczas spotkań uczestnicy będą zapoznawać się z zasadami współpracy w ekipie filmowej. Poznają tajniki pracy, od preprodukcji (przygotowania filmu) po postprodukcję (montaż i zakończenie prac nad filmem). Będą dyskutować o ulubionych filmach i omawiać, co czyni je wyjątkowymi. Analiza różnych tworów filmowych pozwoli uczestnikom dowiedzieć się, jak powstaje dobry scenariusz i jak prowadzić widza przez fabułę.

Zadaniem prowadzącego jest przybliżyć uczestnikom świat filmu i panujących w nim zasad. Zajęcia będą uczyć języka filmu, jak i pracy z kamerą. Praktyka będzie idealnie wyważona z teoretyczną wiedzą.

Wspólnymi siłami, pod okiem doświadczonego filmowca stworzymy scenariusz, na podstawie którego powstanie film. Korzyścią dla uczestnika będzie doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, twórczego działania i zdobycie umiejętności operatorskich. W ekipie filmowej jest wiele szczegółowych zawodów, np. reżyser, operator, dźwiękowiec, montażysta, itd. - uczestnicy zajęć będą mieli możliwość sprawdzenia się w różnych rolach.

W programie m in.:
tworzenie krótkich form filmowych | realizowanie krótkich filmów promocyjnych |wykłady teoretyczne | dyskusje na tematy filmowe | seanse krótkich filmów fabularnych i dokumentalnych | możliwość pokazania i skonsultowania własnych filmów

Termin zajęć:
środy w godz. 18:30 -20:15

Miejsce:
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, sala 302b (3 piętro)

Prowadzący:
Jakub Nowaczyk

Informacje i zapisy:
E: mstachnik@cmjordan.krakow.pl


Wysokość składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/realizacja programu) - 300 zł