XX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PATRIOTYCZNEJ

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, Małopolskie Centrum Edukacji „MEC"  oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zapraszają młodzież z małopolskich placówek oświatowych do wzięcia udziału w XX Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest: „Dzień z historii Polski - Karta  z kalendarza".

 

 

 

XX edycja „Przeglądu" składa się z konkursu literackiego, plastycznego i fotograficznego oraz filmowego. W każdej z tych kategorii młodzież, za pomocą nowoczesnych technik, będzie mogła wypowiedzieć się na temat pojęcia patriotyzmu. Chcemy w ten sposób promować talenty uczestników oraz ich wiedzę historyczną. Prace można nadsyłać do 24 maja 2024 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody (laureaci dokonują wyboru nagrody indywidualnie w ramach określonej kwoty). Organizatorzy przewidują również umieszczenie wybranych prac w „Śpiewniku polskich pieśni patriotycznych", który zostanie przekazany do małopolskich placówek oświatowych, biorących udział w projekcie „Młodzież pamięta" w 2024 roku. Poza tym prace zostaną  zamieszczone w kolejnym wydaniu kalendarza historycznego oraz na stronie internetowej organizatora - Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC".

Gala Finałowa planowana jest na 12 czerwca 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 886 606 096.

Szczegółowy regulamin dostępny jest tutaj: https://cmjordan.krakow.pl/konkursy/przeglad-tworczosci-patriotycznej-mlodziezy-wojewodztwa-malopolskiego.