"Europe on horseback"

Już w sobotę, 22 czerwca, rozpoczynamy międzynarodową wymianę „Europe on horseback” w stadninie koni w Nielepicach. Młodzi miłośnicy koni huculskich z Polski, Czech, Słowacji i Węgier będą mieli szansę dowiedzieć się więcej o hodowli koni, a także o kulturze i tradycjach krajów wyszehradzkich. Integracja, nawiązywanie znajomości i przyjaźni, komunikacja pomimo bariery językowej i wspólna dobra zabawa są nie mniej istotne.

Projekt jest dofinansowany przez rządy Republiki Czeskiej, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Misją Funduszu jest rozwijanie zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.


On Saturday the 22 nd of June we will start international youth exchange EUROPE ON HORSEBACK in hucul horse Stud in Nielepice. Young hucul horse lovers form Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary will have an opportunity to learn more about horse breeding, as well as about culture and traditions in all Visegrad countries. Integration, making friendships, communications across language barriers and having fun together are not less important.


The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas forsustainable regional cooperation in Central Europe.

 

https://www.visegradfund.org/

visegrad_fund_logo_blue_800px-1