Zajęcia umuzykalniające dla dzieci

NOWOŚĆ!!!

Dla kogo?
Zajęcia z elementami edukacji muzycznej i motoryczno-ruchowej dla dzieci w wieku 3-4 lata. W programie m. in.: taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa i instrumentalna.

Opis zajęć:
Zajęcia są prowadzone w dwóch grupach wiekowych: 3 lata oraz 4 lata. Dzieci biorą w nich udział samodzielnie, bez udziału rodziców/opiekunów. Zapraszamy również dzieci obcojęzyczne, bo muzyka to wyjątkowy język - zrozumiały dla wszystkich, niezależnie od kraju pochodzenia.
Udział w zajęciach umuzykalniających rozbudza u dzieci zamiłowania do ruchu przy muzyce, rozwija koordynację, wyobraźnię i pamięć muzyczną oraz ruchową, umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Jednocześnie zajęcia wspierają wszechstronny rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dziecka, m. in. jego zdolności motoryczne (szybkość, zwinność, skoczność i wytrzymałość), umiejętność koncentracji uwagi oraz procesy związane z nauką nawiązywania relacji i współpracy z rówieśnikami oraz przestrzegania norm i zasad współżycia w grupie.

Terminy zajęć:

  • 3-latki | godz. 9:00-10:30 - wtorek
  • 4-latki | godz. 10:30-12:00 - wtorek

Miejsce:
Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, sala 202 b

Wysokość składki rocznej (potrzeby pracowni/ materiały dydaktyczne/ realizacja programu) - 300 zł

Prowadząca:
Anna Stojek, nauczyciel-muzykolog, absolwentka OSM I i II stopnia Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Krakowie w klasie perkusji
E: astojek@cmjordan.krakow.pl