Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki

Pasjonatów nauk ścisłych zapraszamy na cztery spotkania poruszające istotne zagadnienia współczesnej nauki. W lutym oraz w marcu Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk organizuje bowiem szereg wykładów z dziedzin: biologii, chemii i fizyki.

Spotkania na pograniczu..., ulotka A6