Informacja dot. zajęć w CM

Zgodnie z rozporządzeniami wydanymi przez MEN informujemy, że od 18 maja 2020 r. zostają wznowione zajęcia w Centrum Młodzieży.

 

Ze względu na obostrzenia nie będą one odbywać się według dotychczasowych harmonogramów, podziałów na grupy, itd.  W związku z tym bardzo prosimy uczestników/ rodziców uczestników o bezpośredni kontakt w tej sprawie z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia (kontakty do nauczycieli podane są w zakładce "Zajęcia stałe").

 

Prosimy o zapoznanie się z procedurami, dotyczącymi zachowania reżimu sanitarnego podczas zajęć w CM:

Procedury CM
 

UWAGA! Uczestnik musi przynieść ze sobą KAŻDORAZOWO na zajęcia uzupełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna deklarację:

Deklaracja i oświadczenie