Małopolski Konkurs Prac Matematycznych 2021

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych to świetna szansa na pokazanie swoich matematycznych zdolności. Do udziału w wydarzeniu zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jeszcze do 1 marca czekamy na prace poświęcone matematycznym zagadnieniom. Poniżej podajemy przykładowe tematy referatów, podkreślając przy tym, że jesteśmy otwarci na inwencję twórczą i pomysły uczestników. 

Przykładowe tematy:

  • Przedstawienie problemu, którym zajmuje się młodzież na zajęciach koła matematycznego. Można zaprezentować metody (również te nieskuteczne), jakimi próbowano rozwiązać problem.
  • Przedstawienie (w sposób zrozumiały dla rówieśników) teorii lub pojęć z matematyki pozaszkolnej.
  • Rozwiązanie ciekawego zadania. Można zaprezentować różne metody rozwiązania tego samego zadania.
  • Nietypowe, nieznane dowody znanych faktów matematycznych.
  • Opracowanie lub wykonanie pomocy naukowej, względnie środków służących popularyzacji matematyki wśród rówieśników.

Po więcej inspiracji zapraszamy na stronę www.towarzystwo.edu.pl, gdzie opublikowane są nagrodzone prace z wcześniejszych edycji.

Istotną częścią konkursu jest dziesięciominutowa prezentacja, podczas której uczestnicy przedstawią swoją pracę uczestnikom jury i zgromadzonej publiczności.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://cmjordan.krakow.pl/konkursy/malopolski-konkurs-prac-matematycznych