Komunikat w sprawie zajęć w CM

Informujemy, że w rozporządzeniu w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w niektórych placówkach oświatowych i przejścia na pracę hybrydową lub zdalną, nie zostały wymienione placówki wychowania pozaszkolnego jaką jest Centrum Młodzieży. Tym samym nasza placówka jest nadal otwarta na zajęcia stacjonarne na obecnych zasadach.

W dalszym ciągu prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w Centrum Młodzieży:

- w budynku przy ul. Krupniczej 38 oraz innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia przez nauczycieli Centrum, mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć w czasie ich trwania

- w placówce nie mogą przebywać rodzice oraz inne osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci na zajęcia

- wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum mają obowiązek dezynfekować ręce, poddawać się kontroli temperatury ciała oraz nosić maseczki w przestrzeniach wspólnych

- wszelkie wejścia (uzasadnione) osób, niebędących uczestnikami zajęć i pracownikami placówki muszą być zgłoszone w recepcji budynku

W przypadku ewentualnych zmian związanych z funkcjonowaniem Centrum Młodzieży będziemy niezwłocznie informować poprzez stronę internetową: www.cmjordan.krakow.pl oraz przez kanały mediów społecznościowych.

 

W dniach 1-6 kwietnia zajęcia organizowane w Centrum Młodzieży nie będą się odbywać.

 

Dyrektor Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie.