Konkurs fotograficzny i plastyczny "Sztuka Ludowa Małopolski"

Konkurs "Sztuka ludowa Małopolski"  skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III szkół podstawowych (k. plastyczny) oraz dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych (k. fotograficzny).

Założeniem konkursu jest zachęcenie uczniów do fotografowania oraz do pokazania w formie plastycznej otaczającej ich rzeczywistości, a konkretnie obiektów i wydarzeń będących tematem tego konkursu tj. architektury ludowej: drewnianych domów, stodół, szop, kapliczek przydrożnych itp., obrzędów i zwyczajów ludowych, a także zwyczajów dorocznych: procesje, zabawy ludowe, odpusty, grupy kolędnicze - np. chodzenie z szopką, topienie marzanny itp., uroczystości rodzinnych: wesela, chrzciny, pogrzeby i inne. Proponujemy pokazanie sztuki ludowej, jaką można zobaczyć na polskiej wsi. 

 

Terminarz konkursu foto.:
przesyłanie fotografii (pocztą oraz w formie elektronicznej) do 31 stycznia 2020 r.
finał konkursu – 16 marca 2020 r.

 

*Uczniowie przysyłają fotografie (format 15 x 21) pocztą na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków oraz dodatkowo prosimy o przesłanie pracy drogą elektroniczną na adres: adranka@cmjordan.krakow.pl

 

Regulamin 2019/2020:
Sztuka Ludowa Małopolski_foto.


Dla rodziców/opiekunów:
Zgoda na użycie wizerunku_SLM_FOTO

 

Terminarz konkursu plast.:
przesyłanie prac (pocztą) do 31 stycznia 2020 r.
finał konkursu – 2 marca 2020 r.


*Uczniowie przesyłają prace plastyczne (format od A4 do A2; wyklucza się prace przestrzenne) na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków

 

Regulamin 2019/2020:
Sztuka Ludowa Małopolski_plast.

 

Dodatkowe informacje:
Anna Dranka
e-mail: adranka@cmjordan.krakow.pl
tel. 12 430 00 15 wew. 215