Konkurs Historyczny "Czy znasz Kraków"

Konkurs historyczny ”CZY ZNASZ KRAKÓW?” pod patronatem honorowym Rady Miasta Krakowa

Konkurs „Czy znasz Kraków?” to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs wiedzy historycznej o Krakowie. Został zapoczątkowany w 1961 r. z inicjatywy Wydziału Kultury i Sztuki Miejskiej Rady Narodowej, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Redakcji „Echa Krakowa” i Młodzieżowego Domu Kultury (obecnego Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana). W 1966 r. Leszek Ludwikowski, dyrektor ds. naukowych Muzeum Historycznego, zainicjował konkurs historyczny w cyklu początkowo czteroletnim, potem trzyletnim, obejmujący Kraków prehistoryczny i średniowieczny, Kraków renesansowy i barokowy oraz Kraków XVIII - XX-wieczny. Konkurs ten był adresowany do młodzieży szkół średnich, czyli liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych z Krakowa i województwa krakowskiego. Do 1997 r. patronat nad konkursem sprawował Prezydenta Miasta Krakowa, a od 1997 r. patronat nad konkursem objęła Rada Miasta Krakowa. W latach 1999-2013 do konkursu została włączona młodzież z nowopowstałych gimnazjów. Wśród znanych laureatów konkursu znajduje się obecny dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, prof. Jacek Purchla czy też dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Pan Michał Niezabitowski.

                                           

Tegoroczni finaliści konkursu to:

I  miejsce NATALIA DEPTAŁA  - V LO im. A. Witkowskiego,

II miejsce MILENA MALCHAREK - V LO im. A. Witkowskiego,

III miejsce KACPER ZAPAŁA - V LO im. A. Witkowskiego,

 

Certyfikaty uprawniające do wzięcia udziału w finale XXIII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymują: Natalia Deptała i Milena Malcharek.

 

Wręczenie nagród, certyfikatów i dyplomów odbyło się w dniu 6 czerwca b.r. w czasie posiedzenia Sesji Rady Miasta Krakowa.

 

Protokół z eliminacji międzyszkolnych:
Czy znasz Kraków?

 

Temat edycji 2017/2018 brzmi:
„Kraków na drodze ku Niepodległej"

Dla kogo?
w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów (licea, technika, szkoły zawodowe) z Krakowa i Małopolski

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 27 listopada 2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:
REGULAMIN konkursu "Czy znasz Kraków?"

KARTA ZGŁOSZENIA konkursu "Czy znasz Kraków?"

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW konkursu "Czy znasz Kraków?"

 

Organizatorzy:

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie