Konkurs Historyczny "Czy znasz Kraków"

Konkurs historyczny ”CZY ZNASZ KRAKÓW?” pod patronatem honorowym Rady Miasta Krakowa

Konkurs „Czy znasz Kraków?” to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs wiedzy historycznej o Krakowie. Został zapoczątkowany w 1961 r. z inicjatywy Wydziału Kultury i Sztuki Miejskiej Rady Narodowej, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Redakcji „Echa Krakowa” i Młodzieżowego Domu Kultury (obecnego Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana). W 1966 r. Leszek Ludwikowski, dyrektor ds. naukowych Muzeum Historycznego, zainicjował konkurs historyczny w cyklu początkowo czteroletnim, potem trzyletnim, obejmujący Kraków prehistoryczny i średniowieczny, Kraków renesansowy i barokowy oraz Kraków XVIII - XX-wieczny. Konkurs ten był adresowany do młodzieży szkół średnich, czyli liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych z Krakowa i województwa krakowskiego. Do 1997 r. patronat nad konkursem sprawował Prezydenta Miasta Krakowa, a od 1997 r. patronat nad konkursem objęła Rada Miasta Krakowa. W latach 1999-2013 do konkursu została włączona młodzież z nowopowstałych gimnazjów. Wśród znanych laureatów konkursu znajduje się obecny dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, prof. Jacek Purchla czy też dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Pan Michał Niezabitowski.

Temat konkursu w roku szkolnym 2018/2019:
„Cracovia Mediaevalis. Kraków do schyłku wieków średnich".

 

PROTOKÓŁ Z KONKURSU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

plik do pobrania
                                         

 

Organizatorzy:

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie

 

Dokumenty:

Czy znasz Kraków? - REGULAMIN 2018/19

KARTY ZGŁOSZENIA 2018 konkursu Czy znasz Kraków

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW