Konkurs Historyczny "Czy znasz Kraków"


2019/2020 Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu „Czy znasz Kraków?”!
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z Krakowa i Małopolski do uczestnictwa w kolejnej już edycji Konkursu Wiedzy o Krakowie. Temat przewodni tegorocznej edycji to: „Blaski i cienie Krakowa nowożytnego”.
Do 18 października 2019 r. organizatorzy czekają na zgłoszenia. Zapraszamy nie tylko uczestników indywidualnych, ale także trzyosobowe drużyny.
Dla laureatów konkursu zostaną przygotowane nagrody rzeczowe i dyplomy, a dodatkowo trzech laureatów indywidualnych – uczniów klasy maturalnej w roku szkolnym 2020/2021 będzie mogła wziąć udział w finale XXV edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym nagrodami są miejsca na studiach stacjonarnych na tej uczelni.
Aby przystąpić do konkursu „Czy znasz Kraków?”, trzeba przeczytać obowiązkowe lektury i wysłuchać cyklu wykładów związanych z tematem konkursu, na które zapraszamy od 23 października 2019 r. do 10 marca 2020 roku w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory. Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma na pierwszym wykładzie indeks, w którym będzie zbierał podpisy wykładowców oraz punkty.
Tradycyjnie już honorowy patronat nad konkursem sprawuje Rada Miasta Krakowa.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do zgłoszenia, które zamieszczamy poniżej.           

Organizatorzy: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie

Dokumenty:

Czy znasz Kraków - KARTY ZGŁOSZENIA 2019-2020

Czy znasz Kraków - REGULAMIN 2019-2020

Czy znasz Kraków - ZGODA RODZICÓW-OPIEKUNÓW 

Przypomnijmy:
Konkurs „Czy znasz Kraków?” to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs wiedzy historycznej o Krakowie. Został zapoczątkowany w 1961 r. z inicjatywy Wydziału Kultury i Sztuki Miejskiej Rady Narodowej, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Redakcji „Echa Krakowa” i Młodzieżowego Domu Kultury (obecnego Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana). W 1966 r. Leszek Ludwikowski, dyrektor ds. naukowych Muzeum Historycznego, zainicjował konkurs historyczny w cyklu początkowo czteroletnim, potem trzyletnim, obejmujący Kraków prehistoryczny i średniowieczny, Kraków renesansowy i barokowy oraz Kraków XVIII - XX-wieczny. Konkurs ten był adresowany do młodzieży szkół średnich, czyli liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych z Krakowa i województwa krakowskiego. Do 1997 r. patronat nad konkursem sprawował Prezydenta Miasta Krakowa, a od 1997 r. patronat nad konkursem objęła Rada Miasta Krakowa. W latach 1999-2013 do konkursu została włączona młodzież z nowopowstałych gimnazjów. Wśród znanych laureatów konkursu znajduje się obecny dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, prof. Jacek Purchla czy też dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Pan Michał Niezabitowski.