Konkurs Plastyczny "Portret Rodziny"

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Krakowa i powiatu krakowskiego. Celem konkursu jest integracja rodzin, promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego, zainteresowanie historią własnej rodziny, propagowanie świadomości wartości rodziny, rozwijanie zainteresowań plastycznych, poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego.

Uczestnicy zeszłorocznej edycji przygotowywali „Portret rodziny” prezentowany w formie drzewa genealogicznego. Opracowane drzewo musiało zawierać minimum dwa pokolenia wstecz. Nie były wymagane materiały oryginalne (np. zdjęcia) – dopuszczano ich kopie lub szkice postaci. Przy ocenie prac jury brało pod uwagę: ilość informacji, formę prezentacji, pomysłowość i estetykę.

 

Edycja 2019 - protokół:

PR_ protokół _2019