Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Jacka Kaczmarskiego

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana jest organizatorem VIII Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”, skierowanego do uczniów szkół średnich. 

Konkurs jest formą promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród młodego pokolenia – osób, które urodziły się już po upadku komunizmu w wolnej Polsce. Projekt służy nie tylko podtrzymywaniu pamięci o wybitnym polskim artyście i jego twórczości, ale uczy także historii Polski w różnych jej okresach: sarmackim, przedwojennym, komunistycznym; historii światowej i szeroko rozumianej kultury artystycznej. Naszym celem jest zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy w zakresie wykraczającym poza standardy programu szkolnego. Uczestnicy konkursu doskonalą umiejętność pracy z tekstami literackimi, uczą się zdobywania, porządkowania i selekcji materiałów.

 

PROTOKÓŁ Z I ETAPU KONKURSU:
Jacek Kaczmarski - wyniki
 

Regulamin:
Jacek_Kaczmarski_-_regulamin_konkursu__2018

 

Przebieg konkursu i zadania konkursowe w 2018 r.:

Uczestnicy mają za zadanie napisać pracę na jeden z proponowanych tematów i w terminie do 15 lutego 2018 r. przesłać ją - w wersji drukowanej, w trzech egzemplarzach - do organizatora (na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, z dopiskiem "Jacek Kaczmarski") oraz w wersji elektronicznej (na adres: konkursy@cmjordan.krakow.pl).

W tegorocznej edycji proponujemy uczestnikom wybór spośród następujących tematów:

 1. „Pętla lub do zajezdni zjazd” – środki lokomocji i transportu jako metafory egzystencji
i rzeczywistości w twórczości Jacka Kaczmarskiego.

2. „Ach, jakbym chciała być jak oni” – poetycki głos Jacka Kaczmarskiego o samotności
i wyobcowaniu człowieka.

3. „Dobrze jest żyć wśród wielkich ludzi” – portrety społeczeństw, komun i grup na różnych etapach ich funkcjonowania.

4. „Latami nie liczy się losu” – motyw starości w liryce Jacka Kaczmarskiego.


Uwaga: w pracy konkursowej należy powołać się na minimum cztery utwory Jacka Kaczmarskiego. Wartością dodaną będzie odniesienie się autora do form językowych istotnych dla interpretacji utworów.
To pierwszy etap rywalizacji, następnie Jury wybierze najlepsze spośród nadesłanych prac i zakwalifikuje na tej podstawie ich autorów do kolejnego etapu, który odbędzie się w Krakowie.Prosimy także o wypełnienie (i nadesłanie wraz z pracą literacką) zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa
Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi
Roman Ciepiela Prezydent Miasta Tarnowa
Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśl
Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce
Stanisław Sienko Prezydent Miasta Rzeszowa
Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

 

Patronat medialny:

TVP Kraków
Radio Kraków

 

Dołączcie do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/187431291843299/