Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Jacka Kaczmarskiego

Jeszcze nie opadły emocje po finale X edycji, a już startuje kolejna. XI odsłonę Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Jacka Kaczmarskiego czas zacząć! 

Konkurs jest formą promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród młodego pokolenia – osób, które urodziły się już po upadku komunizmu, w wolnej Polsce. Projekt służy nie tylko podtrzymywaniu pamięci o wybitnym polskim artyście i jego twórczości, ale uczy także historii Polski w różnych jej okresach: sarmackim, przedwojennym, komunistycznym; historii światowej i szeroko rozumianej kultury artystycznej. Naszym celem jest zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy w zakresie wykraczającym poza standardy programu szkolnego.Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszym zadaniem uczestników jest pisemne opracowanie jednego z powyższych tematów. II etap to rozmowa o przesłanej pracy konkursowej. Wreszcie, w finale uczestnicy dokonują ustnej analizy i interpretacji jednego z wylosowanych utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego oraz uczestniczą w quizie, wybierając pytania o zróżnicowanej wartości punktowej. Szczegóły w regulaminie konkursu. 


Regulamin konkursu:  
Regulamin Konkursu Jacka Kaczmarskiego 2021

Załączniki:
Zgoda na przetwarzanie d.o. dla uczestnika
Zgoda na przetwarzanie d.o. dla rodziców


Dodatkowe informacje:
tel. (12) 430-00-15 wew. 230 
e-mail: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl